[Ur nummer: 01/2011] Det nya slakteriet och styckningsanläggningen i Uppsala, Lövsta kött AB, som ska invigas i juni 2011 kommer att bli tillräckligt stor för att skapa jobb åt ett 20-tal personer.
Det är Faringe Kött och Slakt, Andersson & Tillman samt Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, som gemensamt investerar 58 miljoner kronor i projektet. Slakteriet kommer att ligga vid Lövsta forskningscentrum för lantbrukets djur och tanken är att både lokala djuruppfödare och SLUs forskning och utbildning ska kunna utnyttja den.
– Det finns en stor efterfrågan på närproducerat på marknaden. Nu kommer vi kunna slakta både storboskap, får och gris, säger Lars-Henrik Säfström, vd för Faringe Kött och Slakt.
Till och med hudarna ska tas om hand lokalt. Det är den nya trenden, enligt Lars-Henrik Säfström.
– Varför skicka djur ner till Linköping eller Skara för slakt? Det måste vara bättre att göra det i närheten och det gäller också förädlingen av köttet. Det ska i första hand säljas i Uppsalaområdet, säger Lars-Henrik Säfström.
Platschef i den nya företaget kommer att bli den unga köttforskaren Maria Lundesjö Ahnström som doktorerat på hur kött kan bli maximalt mört.
I avhandlingen förespråkar hon bäckenhängning som togs fram redan under 1960- och 1970-talen men då förknippades med extraarbete i slaktledet och därför inte utvecklades.