Nu tvingas huvudskyddsombudet anmäla företaget till Arbetsmiljöverket

Förhoppningarna om sänkt tempo och minskad stress på Scan i Kristianstad sprack snabbt.
– Företaget lovade runt, men höll tunt, konstaterar huvudskyddsombudet Peter Ekström som nu aktiverat sin 6:6a-anmälan till Arbetsmiljöverket.

[Ur nummer: 01/2011] Sedan Peter Ekström gjort en så kallad 6:6a-framställan till arbetsgivaren sänktes takten på den nya slaktlinjen för grisar, från 720 till 675 grisar i timmen. Det tillsattes också en arbetsgrupp för att ta fram handlingsplaner med anledning av de brister Arbetsmiljöverket påtalat, och de krav verket ställt.
Peter Ekström var då försiktigt optimistisk, men förklarade att om företaget skruvade upp tempot på linjen igen så skulle han aktivera den 6:6-framställan som låg vilande hos Arbetsmiljöverket.

Höjde takten
– Måndagen den 13 december höjde de takten igen, och då sa jag ifrån. De ville prova att köra med 695 grisar i timmen, och det vet vi vad det innebär när de säger att de vill prova något.
– Man har helt gått förbi arbetsgruppen, som skulle ha haft ett möte veckan före. Det mötet ställdes in då det hette att det inte fanns något att diskutera. Dagen efter kom beskedet att man skulle höja takten på linjen, säger Peter Ekström.
I det svar Scan gett på Arbetsmiljöverkets inspektionsmeddelande påpekas att man är angelägen om att skapa en bättre arbetsmiljö och en högre verkningsgrad på den nya slaktlinjen. Talet om bättre arbetsmiljö ger nu Peter Ekström inte mycket för.
– Jag förstår inte hur de läser Arbetsmiljöverkets inspektionsmeddelande. Där står ju klart att även med den valda takten på 675 grisar i timmen så är tempot för högt.
– Jag var väl naiv som trodde att det skulle funka, säger han.

Myndighetsärende
Det är med blandade känslor han nu överlämnat det hela till Arbetsmiljöverket.
– Ja, det känns sådär. Nu går det ju från vår, de lokala parternas, kontroll och blir ett myndighetsärende.
På Arbetsmiljöverket har man inte tagit ställning till Peter Ekströms begäran om ingripande och Scans svarsskrivelse, och eventuella åtgärder.
– Vi har precis fått in handlingarna, och jag har ännu inte hunnit diskutera dem med min chef, säger arbetsmiljöinspektör Ernst Christensen.