”Den här gången tänker vi se till att hålla ihop”

Tidtabellen för kommande avtalsrörelse är spikad. Facken inom industrin har kommit överens med arbetsgivarna om att överlämna krav senast den 30 september och att försöka sluta avtal senast den 30 november.

[Ur nummer: 02/2011] – Det vi kommit överens om är att tidigarelägga förhandlingsprocessen, vilket är något extraordinärt. Det har inte varit lätt men till slut lyckades vi samordna våra förhandlingar, berättar Gerald Lindberg, Livs andre ordförande.
Saken är den att tjänstemännens avtal med Teknikarbetsgivarna löper ut fyra månader före övriga avtal för facken inom industrin. Det blev resultatet av förra årets avtalsrörelse när tjänstemännen tecknade ett 18-månader långt avtal med Teknikarbetsgivarna medan övriga tecknade avtal på 22-månader som löper ut den sista januari 2012.

Vill sätta märket
Att parterna nu kommit överens om en gemensam tidtabell har att göra med industrins önskan att sätta märket för löneökningstakten i avtalsrörelsen 2012.
– Gör vi inte det finns risk för huggsexa med ödesdigra konsekvenser som höga räntor och inflation, säger Gerald Lindberg.
Merparten av LO-förbundens avtal löper ut i februari-mars 2012 så det har inte funnits mycket tid att spela på.
Och det är en mycket hektisk tid som väntar, dels måste facken inom industrin komma överens om avtals?kraven, dels måste samtliga LO-förbund prata sig samman. Drygt ett halvår har man på sig fram till den sista september då kraven ska överlämnas.
– Alla har vi tvingats att rucka på våra planeringar och tidigarelägga den demokratiska processen för att hinna vara klara till den sista september.
Gerald Lindberg påpekar att man dragit lärdom av förra avtalsrörelsen då det inte gick riktigt som man tänkt sig.
– Den här gången tänker vi se till att hålla ihop. Processen är i full gång och arbetsgrupper är tillsatta.
Livs kommer att hålla avtalskonferenser i början av april. Medlemmar har möjlighet att skriva motioner om krav till förbundsmötet som hålls i maj och då också förhandlingsdelegationerna väljs.
* Kan du säga något om kommande krav?
– Nej, det är för tidigt. Men personligen tror jag att kravet på rehabilitering kommer att hamna högt på dagordningen.
* Vilka möjligheter finns att vidta stridsåtgärder när ni tidigarelagt förhandlingsprocessen? Livs avtal löper ju inte ut förrän sista januari och fram till dess råder ju fredsplikt.
– Vi har kommit överens med Livsmedelsföretagen (Li) att Livs inte kommer verkställa några konflikter under decembermånad.

Nytt industriavtal
Parallellt med att avtalsrörelsen drar igång görs också ansträngningar för att sy ihop ett nytt industriavtal. Sedan Teknikföretagen valde att hoppa av har avtalets framtid varit oviss.
– Vår målsättning är att få till stånd ett nytt industriavtal där alla tidigare parter finns med men något fastlagt tidschema finns inte.