[Ur nummer: 02/2011] Forskningsprojektet om styckarnas arbetsmiljö, som Kjerstin Vogel är knuten till, är till 10 procent finansierat av Kött- och Charkföretagen (KCF) och till 90 procent av AFA Försäkring. Projektet är partsammansatt och består av en styrgrupp och fyra arbetsgrupper (arbets?miljö, arbetsorganisation, teknik och individfrågor).