…Edip Ergül, mejeriarbetare på Arla i Linköping och nominerad till Stora Skyddsombudspriset 2010.

[Ur nummer: 02/2011] * Den 10 februari avgörs vem som vinner Du & jobbets och Arbets?miljöforums tävling. Hur kommer det sig att du blivit nominerad?
– Jag blev utsedd till månadens skyddsombud i november 2010 och det här är en fortsättning. Vi är tolv skyddsombud som har chansen att vinna stora skyddsombudspriset. Det viktigaste som jag lyckats med är att få till stånd bra samverkan mellan företagsledningen och de anställda som vi som skyddsombud representerar.
* Hur lyckas man med det?
– Man måste vara mycket medveten om vad man själv vill, ha en långsiktig plan, samtidigt som förståelse krävs för arbetsgivarens situation. Det är ett långsiktigt arbete som bygger på ömsesidigt förtroende och en insikt om att vi alla är människor. Att vifta med lagar och avtal har inte varit min stil. Jag är mer för samverkan och dialog.
* Du har själv ofta betonat betydelsen av den psykosociala arbetsmiljön?
– Ja, det är den stora utmaningen. Många företag har kommit långt vad gäller den fysiska, men inom det psykosociala området har vi inte hängt med och stressen har ökat. Det är bemanningsfrågan som är det stora problemet. Företagen kan inte fortsätta att sparka ut fast anställda och ta in tillfälliga eller inhyrda på dag-för-dag-jobb. Det ger ingen trygghet.
* Hur ska skyddsombuden bemöta denna utveckling?
– Genom risk- och konsekvensbedömningar och bemanningsplaner. Jag tror att företagen lurar sig själva när de minskar personal som är fast anställd. Inte nog med att tillfälliga anställningar skapar stress och osäkerhet för individen, det blir också dyrt för företaget om man räknar på vad det verkligen kostar att anställa, upplärning, skaffa skydds?kläder, skåp och så vidare. För att inte tala om vilken tid det tar för chefer med att ringa in folk, skriva avtal, lön, schema och så vidare.
* Om du vinner vad betyder det för dig?
– Det är en utmärkelse som jag skulle bli mycket stolt över. Den bevisar att min arbetsmetod fungerar bra och att livsmedelsindustrin, och framför allt mejeriindustrin, hänger med i utvecklingen inom arbetsmiljön.