[Ur nummer: 02/2011] Fackföreningsrörelsen i Sverige har inte hållit en hög profil när det gäller klimatfrågan. Seminariet Klimat-rättvisa och fack-föreningarnas roll i den globala kampen är ett försök att scanna av vad som görs, både i Sverige och internationellt.
Sven Nyberg, se artikeln intill, är en av flera inbjudna talare. Två av programpunkterna – ”Att bygga ett samhälle i trä” och ”TCOs arbete med miljömärkningen av bild?skärmar” – är praktiska exempel på fackliga bidrag.
Seminariet avslutas med en paneldebatt om fackets framtida roll i klimatfrågan, deltar gör bland andra LOs ordförande Wanja Lundby-Wedin och Livs ordförande Hans-Olof Nilsson.
Seminariet, som är öppet för alla, hålls den 11 februari klockan 9-13, i ABF-huset i Stockholm. Arrangörer är Forskningsrådet vid Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek, LO, Kommunal och Livs.