[Ur nummer: 02/2011] Miljöorganisationer kräver tillsammans med företrädare för det svenska lantbruket och livsmedelsindustrin att regeringen ska börja agera mer kraftfullt för ett globalt stopp för användningen av det mycket giftiga bekämpningsmedlet parakvat.
I ett debattinlägg i Svenska Dagbladet i januari uppmärksammar de sambandet mellan den svenska importen av soja som går till djurfoder och det faktum att medlet är tillåtet i de länder som huvuddelen av importen kommer från, nämligen Brasilien och Argentina.
Lantarbetarfack runt om i världen och deras globala yrkesfederation, IUL, har i många år drivit kravet på ett globalt förbud av medlet. 2004 lyckades en koalition av fackföreningar och frivilligorganisationer, bland annat IUL, stoppa ett godkännande av parakvat i EU. Medlet står för en stor del av de tiotusentals årliga dödsfall som drabbar världens lantarbetare. Dessa utsätts för giftet vid hantering, tillblandning, besprutning och arbetet på nysprutade fält.
IUL har tillsammans med den schweiziska frivilligorganisationen Berne Declarat visat att det går att bedriva odling av palmolja, bananer och te utan det farliga bekämpningsmedlet som tillverkas av jordbruksföretaget Syngenta.