– Man kan inte både ha inhyrda och säga att det är övertalighet. Det är inte så bemanningsavtal­et ska fungera, säger Patric Nelson, klubbordförande på Scan i Kristian­­stad.
Han är upprörd över hur företaget ser på styckarjobbet. Det har gjorts till ett löpande band-arbete, där fast anställda ersätts av inhyrda.
Patric Nelson, som själv är styckare, tycker att upplägget av styckningen är bedrövlig. Styckningskunskaperna är allt för begränsade, det är inte så att styckarna kan stycka en halv gris eller ett halvt lamm, de kan bara framdelar. Det är samma sak med honom själv.
– Jag vet inte om jag ska kalla mig styckare eller löpande band-operatör. Det senare är kanske det rätta ordet, eftersom företaget inte ger oss den kompetens som vi behöver för att göra andra styckningsjobb.
Det som har hänt är helt enkelt att företaget infört taylorism i styckningsjobbet och nu slår det tillbaka på företaget som inte kan leva upp till Arbetsmiljöverkets krav.
– Att vi inte har den fulla styckarkompetensen gör rotationen svårare. Företaget försöker reda ut detta genom att ta in inhyrda, men då bryter de mot Arbetsmiljöverkets krav. Också de inhyrda blir skadade om de utför samma upprepade knivarbete i högt tempo. Scans väg håller inte, säger Patric Nelson.
De inhyrda finns på bog och skinkstyckningen. Det rör sig om 50-60 stycken och de kan, säger Patric Nelson, i princip bara det moment där de står, de kan inte rotera.
Just nu pågår en diskussion inom Scan om framtiden. Patric Nelson hoppas att den mynnar ut i något bra.
– Företaget säger inget om Livs kampanj. De bad oss ta ner Scandalloggan som vi hade satt upp på klubbexpeditionens dörr och då satte vi den på insidan. Där sitter den med Mål & Medels löpsedlar. När expeditionen är bemannad har vi dörren öppen.