Nionde arbetarförfattarantologin släppt

Det arbetande folket, en antologi av Föreningen Arbetarskrivare, redaktör Victor Estby.
”Vi har inte makten, men vi äger ordet” står det i förordet, och det är mycket riktigt en mycket angelägen och på flera sätt skakande skildring av dagens Sverige som läsaren får ta del av.
Hetsen, stressen, godtycket och maktlösheten har ohämmat fått breda ut sig och pressat tillbaka arbetstagarna, allt detta motiverat av flåshurtiga paroller om ”arbetslinjens” välsignelse, flexibilitet och managementrappakalja.
I vissa bidrag, som i Emil Boss bidrag ”Just in time” som sakligt berättar om vardagen för en anställd på Systembolaget blir kontrasten mellan retoriken och verkligheten skärande. Likaså i Pia Lindenstrands skildring av förnedringen som Fas 3-are. Det gäller också Annamaya Öhlunds starka och kusliga dikt ”Avstämningsmötet” där huvudpersonen, en svårt sjuk, överviktig mans öde intensivt ventileras mellan arbetsgivaren, Försäkringskassan och en stafettläkare tills allt slutligen löser sig till det bästa genom att mannen avlider och ”ärendet stängs”.
Här framgår också tydligt att arbetsgivarna med hjälp av visstidsanställningar och timanställningar, underbemanning och övertid gjort tillvaron alltmer osäker och nästan olidlig för många, och inte bara för de privatanställda. För som Kalle Holmqvist påpekar i sin novell om att arbeta med handikappade: ”Den offentliga sektorn anpassar sig efter hur privata företag drivs.” Det framgår också med brutal tydlighet av Eric Perssons närmast infernoliknande skildring av brevbärarnas vardag.
Så mycket handlar förvisso om hets, förnedring och utsatthet, men här finns också plats för yrkesstolthet och arbetsglädje. Som i Carola Ankarborgs ömsinta och gripande dikter från äldrevården.
Hur är det då med kampviljan? Den är inte påtaglig, men den finns. Tydligast hos Jesper Lundby som manar: ”Dra en tydlig gräns: ´hit men inte längre´. Definiera dig själv mot din fiende, ett människoätande ekonomiskt system. Arbetets vansinne. Allt som är orätt.”
Hans Falk
Det arbetande folket finns att beställa på arbetarskrivare. wordpress.com
Medverkande i antologin är Carola Ankarborg, Bengt Berg, Gustaf Berglund, Emil Boss, Birgitta Edberg, Stefan Estby, Micke Evhammar, Towe Falk, Tomas Fransson, Oscar García, Solveig Halvorsen Kåven, Maria Hamberg, Eva Hanson, Beata Hansson, Kalle Holmqvist, Henrik Johansson, Åke Johansson, Torgny Karnstedt, Sofi Larsdotter, Pia Lindestrand, Jesper Lundby, Astrid Lundström, Erik Löfvendahl, Kristina Meiton, Jane Morén, Robert Nyberg, Pelle Olsson, Cecilia Persson, Eric Persson, Andreas Svanberg, Agneta Thomasin Svensson, Anamarija Todorov, Sven Wernström, Jenny Wrangborg och Annamaya Öhlund.