Arlas Foods anläggning i Leeds har lagt ut all sin logistik på ett omstritt entreprenadföretag. Cirka 130 chaufförer kommer att strejka i påsk om inte företaget tecknar kollektivavtal och erkänner de anställdas rätt att organisera sig fackligt.

Skarp facklig kritik har riktats mot Arla Foods agerande i Leeds efter att företaget med mycket kort varsel beslutat att lägga ut all logistik på Moran Logistics.
– Denna firma är ökänd för sin antifackliga hållning. Att skriva kontrakt med ett sådant företag är som vi i Arla Foods EWC (europeiskt företagsråd, red anm) ser det att bryta mot Arlas egen Code of Conduct, säger Mikael Larsson, som sitter i företagsrådets arbetsutskott och till vardags jobbar på Arla i Götene.
Han berättar att Morans Logistics har vägrat att erkänna Storbritanniens största fackförbund, GMB och Unite, som avtalstecknande fackföreningar. Eftersom något kollektivavtal inte kommit till stånd, som garanterar de anställda schyssta villkor och lön, så har fackförbunden varslat entreprenadföretaget om strejk i påsk.
– Det kommer få stora effekter, det är ett tättbefolkat område och det är många butiker som kommer att bli utan varor, säger Mikael Larsson.

Det senaste han har hört är att förhandlingar pågår men att parterna fortfarande står långt ifrån varandra.
Det som rejält rört upp känslorna är inte bara att det handlar om ett ökänt företag utan att det hela också gått väldigt snabbt. De anställda fick information om beslutet bara fyra veckor innan deras anställningar övergick från Arla Foods till Moran Logistics.

Det som är viktigt för de fackliga representanterna i Arlas EWC är att försäkra sig om att Arla drar lärdom av det inträffade och agerar annorlunda vid framtida förändringar.
– Det här får inte hända igen. Det är viktigt att informera i god tid när det gäller stora förändringar. Ett seriöst företag som Arla gör inte så här. Vi har också från EWC riktat skarp kritik mot Arla och i klartext talat om vad vi anser om detta tillvägagångssätt, säger Mikael Larsson.
Han vill inte slå sig på bröstet vad gäller outsourcing i Sverige. Mycket av transporterna till och från mejerierna är utlagt på entreprenad.
– Men det har gjorts på ett vettigt sätt. I Sverige tar det minst sex månader, ja, ända upp till ett år, från första informationen tills förändringen är ett faktum. Att lägga ut transporter på ett antifackligt företag vore helt uteslutet.

Någon bra förklaring till sitt agerande har Arla Foods inte gett.
– Arlas ledning har förklaringar på allt och inställningen är att man aldrig gör fel. De hänvisar till att vi tolkar saker olika. Men helt klart har en miss gjorts men det skulle man aldrig erkänna, säger han och fortsätter:
– Det är inte heller så att ledningen för Arla Foods i Leeds varit ovetande om vad som gäller. Den högste chefen i England är en dansk, ekonomichefen är svensk och ansvarig chef för logistiken är dansk. De vet vad som gäller och hur gången ska se ut när den här typen av beslut fattas.
Han berättar att IUL, livsmedelsarbetarnas globala fack, är inkopplat. Det är nödvändigt eftersom Arla Foods är ett globalt företag med anställda över hela världen.
– Min förhoppning är att IUL och Arla ska komma överens om vad som ska gälla framåt.