Äntligen kan de som arbetar på Kronfågel i Valla ta bussen ända fram till fabriken. En ny busslinje har invigts som möjliggör detta vilket är en seger för så väl företaget som Livsklubben som tillsammans drivit frågan.

Tack vare den nya busslinjen mellan Katrineholm och Valla kan de anställda nu på ett säkert sätt ta sig till sin arbetsplats. Det har inte varit möjligt tidigare då bussen stannade på stora vägen en dryg kilometer från fabriken. Därifrån var den smalare vägen inte helt upplyst trots att den var ganska så trafikerad, speciellt vintertid var det ett bekymmer att gå denna sträcka till fots.

Livsklubben har tillsammans med företaget försökt göra något åt problemet i flera års tid.
– Vi har genomfört en namninsamling som vi överlämnat till kommunen om buss till fabriken. Eva Guovelin (Livs ordförande) pratade också i sitt förstamajtal i Katrineholm 2019 om att vi vill ha en buss. Vi hade tagit upp det med henne när hon besökte oss, berättar Maria Bohman, ordförande i Livsklubben.
– Det var nog förstamajtalet som hade bäst effekt, måste jag säga, framför allt på kommunen. De fick då upp ögonen på hur stora Kronfågel egentligen är i kommunen, jag tror att de missat oss lite, tillägger Ingrid Jatkola, vice ordförande i Livsklubben.

Ja, faktum är att Kronfågel med cirka 900 anställda är den största privata arbetsgivaren i regionen Katrineholm, Flen och Vingåker. Trots det har det varit svårt att få gehör för kravet på en buss som trafikerar anläggningen som ligger lite avsides.
– Det här är en fråga som diskuterats till och från under flera år. Det har inte varit helt enkelt att få Länstrafik och andra intressenter med på den här typen av förändring, säger Göran Hallinder, produktionsdirektör på Kronfågel i Valla.
Men i våras gav företagets och Livsklubbens gemensamma ansträngningar till slut önskat resultat.
– Det var när kommunen besökte företaget i ett annat ärende som vi tog upp och började diskutera detta med bussen igen. Kommunalrådet Göran Dahlström var med och näringslivschefen Stefan Toll. Efter mötet så drog de i en del trådar, berättar Göran Hallinder.
Det hela slutade med att kommunen tog på sig den ökade kostnaden för att bussen går en längre rutt, cirka 200 000 kronor om året, i utbyte mot att Kronfågel betalade kostnaderna för den nya busshållplatsen, vilket gick på cirka 450 000 kronor för inköp av mark och att anlägga hållplatsen. Länstrafik har sedan justerat tidtabellen så att den passar med hur de arbetar på Kronfågel.
– Det arbetas på många olika skift så det är svårt att få till en tidtabell som passar alla men jag tror att cirka 50-60 procent av personalen nu kan ta bussen till jobbet om de vill, säger Göran Hallinder.
Förutom att det är positivt för miljön så är det även positivt för arbetsmiljön, understryker han.
– Det är skönt att vi fått bussen att gå ända fram till fabriken. De anställda slipper promenaden hit och de slipper att ta sig över riksvägen, det är en hundra-väg och en kurva precis innan hållplatsen.
Men det handlar också om att ändra folks beteende så att de i högre utsträckning väljer kollektivtrafik istället för bil vilket de flesta tar idag.
– Vi vet att det är många som samåker och som betalar 200 kronor i veckan för en plats i en bil. Skulle man övergå till buss så skulle det nästan halvera den kostnaden. Min förhoppning är att vi successivt ska klara av att fylla upp den här bussen, det är målet, säger Göran Hallinder.

För att få fler att ta bussen har företaget på olika sätt försökt motivera de anställda att ta bussen, bland annat lottat ut busskort och Livsklubben har bidragit med kortfodral.
Livsklubben planerar även att följa upp hur det hela har mottagits, hur de anställda tycker att det fungerar med bussen och de fackligt aktiva kommer även att påminna om att bussen finns.
– Vi kan inte ha medlemsmöten på vanligt sätt på grund av pandemin, istället har vi korridorsmöten då vi pratar med alla, säger Ingrid Jatkola.
Det finns också en förhoppning att omläggningen av bussen ska bidra till att fler går med i Livs.
– Jag tror att det har betydelse att folk kan se att vi gjort något för medlemmarna. Det finns säkert med i valet av medlemskap, säger Maria Bohman.