Den 9 december 2020 satte jag igång webkameran och loggade in på en konferens om arbetarlitteraturforskning. Det är på dagen tio år efter att den första hölls i Lund.
Magnus Nilsson, professor i litteratur, berättar:
– Konferensen i Lund blev startskottet för ett uppsving inom arbetarlitteraturforskningen som senare skulle komma att konsolideras i form av Nordiskt nätverk för arbetarlitteraturforskning. Hittills har detta nätverk arrangerat sju konferenser. Den forskning som presenterats vid konferenserna har dokumenterats i fem forskningsantologier (en sjätte är på gång), varav Från Nexø till Alakoski var den första. Dessutom har nätverket en hemsida och ett nyhetsbrev.
Arbetarlitteraturen förknippas kanske mest med de äldre giganterna som Moa Martinson, Jan Fridegård och Ivar Lo-Johansson, men faktum är att det idag skrivs väldigt mycket arbetarlitteratur. Man talar om en ny våg. Magnus Nilsson berättar att intresset för arbetarlitteratur minskade i Sverige under 1980-talet, och efter hand drabbade detta även forskningen. I samband med renässansen på 2000-talet har dock situationen ändrats drastiskt och idag är arbetarlitteraturforskningen mer omfattande och mer mångfacetterad än någonsin tidigare.

”Varför tycks det fortfarande finnas en motsättning mellan kultur och idrott?”
Frågan väcks av Annika Olsson när hon presenterar sin forskning om idrottsberättelser. Hon tar sin utgångspunkt i självbiografierna Jag är Zlatan och En miljon för en klackspark av Nacka Skoglund. Hon går vidare med frågeställningen om bestsellern Jag är Zlatan är arbetarlitteraturen, eller varför den kanske inte betraktas som det. Det är ett av många ämnen som avhandlas. Andra saker som kommer upp är till exempel ”fabriksflickan” som litterärt motiv, gatan och staden i den skandinaviska arbetarlitteraturen, och hur ”den arbetslöse” gestaltas i litteraturen. Presentationerna är på norska, svenska, danska och engelska och konferensen lämnar mig med mycket att tänka på, och en rad nya tips på böcker och författare.
För den som har svårt att följa med i föreläsningar på andra språk, eller akademiska artiklar så finns det också en utmärkt ny bok som grundar sig på omfattande forskning om arbetarlitteratur: Arbetarlitteraturens återkomst av Rasmus Landström.
Henrik Johansson
Fotnot: Dokumentation över konferenserna och böcker med arbetarlitteraturforskning finns på hemsidan https://nordarb.mau.se/
Många av böckerna går att ladda ner gratis.