Lee Cheuk-yan, generalsekreteraren för Hongkongs oberoende fackförening HKCTU, har dömts till ytterligare ett fängelsestraff för att ha deltagit i en minnesceremoni för offren på Himmelska fridens torg 1989.
Ceremonin hölls den 4 juni förra året. Lee Cheuk-yan avtjänar redan ett straff på 14 månader för sin roll i protester till stöd för demokratin i Hongkong i augusti 2019.
Nu kommer frihetsberövandet att ökas med mellan sex och tio månader.
Enligt det globala facket IUL har över 100 000 människor gripits för att ha deltagit i massprotesterna mot Pekings försök att krossa demokratin i Hongkong.
Den globala fackliga federationen IUL, som Livs är medlem i, kräver omedelbar och ovillkorlig frigivning av Lee Cheuk-yan.

Det ökade handelsutbytet mellan Sverige och Kina med bland annat ökad export av livsmedel har lett till att LO tagit fram en policy för hur fackliga organisationer i Sverige ska förhålla sig Kina, dess företag och fackföre-ningsrörelse.
2010 intog Kina platsen som världens näst största ekonomi och beräknas bli den största 2030. Sedan 2008 har landet stått för 40 procent av tillväxten i världen.
I Kina är inte fria fackföreningar tillåtna och försöken att bilda dem har misslyckats.

Endast i Hongkong finns oberoende fackföreningar. Till dem hör HKCTU som har haft en aktiv roll i demokratirörelsen.
LO har ställt sig bakom Europafackets kritik av EU för att kommissionen i början av 2021 slutit ett investeringsavtal med Kina utan att kräva respekt för fackliga fri- och rättigheter, ILO:s kärnkonventioner.