ROMAN. Fjärilsvägen, Patrik Lundberg, Albert Bonniers förlag 2020.
Fjärilsvägen är berättelsen om Ingrid Birgitta Lundberg, Patrik Lundbergs mamma, men det är också berättelsen om Sverige, eller om ett Sverige som en gång fanns, och hur det gick till när det försvann.
”Den svält och fattigdom som dina föräldrar vuxit upp i var på väg att förtvina: alla föräldrar fick numera barnbidrag, aga i folkskolan skulle snart bli förbjudet, skolmaten hade nyligen blivit en rättighet. Människor fick tillgång till arbetslöshetsförsäkring och allmän tilläggspension. Obligatorisk allmän sjukförsäkring var på väg att bli verklighet, tre veckors semester likaså.”

Patrik Lundberg har skrivit boken, men det är inte enbart hans egna upplevelser som ligger till grund för boken. Han har läst på, både om samhällets utveckling och släktens historia, och själv kommer han in i boken när Birgitta och hennes första make hämtar honom på Arlanda. Patrik och systern Paula blir adopterade från Sydkorea. Och även om det också är syskonens historia: att växa upp i Sölvesborg, som adopterade och med en snart ensamstående mamma, låter inte Patrik de egna känslorna ta över berättelsen. Det här är berättelsen om Ingrid Birgitta Lundberg. Det gör att berättelsen tidvis får en redovisande ton, och jag blir glad när det bryts av, till exempel med torr, bitter humor om pappan:
”Han klagade aldrig, det ska sägas. Pengarna kom in via autogiro, han skötte sin frånvaro med bravur.”

Med åren växer avståndet mellan mamman och syskonen, och inte bara geografiskt, utan även i livsvillkor. Patrik och Paula är ute på en klassresa som saknar medresenärer. För att lyckas måste de kämpa hårdare än de som föddes med kontakter och bankkonton. Det kostar att ta datorn på avbetalning.
Parallellt med att mammas psykiska och fysiska hälsa förfaller, förfaller också samhället:
”Klyftorna mellan rika och fattiga ökade. Hyresrätter blev ombildade till bostadsrätter. Bibliotek bommade igen, inte minst filialer på landsbygden. Idrottsföreningar försvann.”
Socialdemokraten Birgitta får se de socialdemokratiska folkrörelserna tappa allt mer mark, och utan rörelserna är snart Konsum och Sparbanken förvandlade till Coop och Swedbank, lika giriga som alla andra och med lika lite ansvar för småsparare, konsumenter och anställda.
Och mot slutet av sitt onödigt korta liv har Birgitta, precis som så många andra arbetarklasskvinnor, till slut i princip inga valmöjligheter alls i valfrihetens rike. Den sociala fobin, alkoholismen och Sonny bildar en mur runt henne. Fjärilsvägen är en rasande bok i all sin lågmäldhet.
Henrik Johansson