Antirasism behövs för att Livs som förbund ska kunna representera det ökade antalet arbetare med utländsk bakgrund på arbetsplatserna. Det tror David Karlsson som skrev en motion som vann kongressens gehör.

Han kommer från klubben på Dafgårds i Källby, där han jobbat i cirka fem år. Redan efter ett år blev han fackligt engagerad på grund av orättvisor, gick facklig utbildning och blev skyddsombud, och så har det fortsatt, mer och mer engagemang. 

På kongressen gick han upp i talarstolen och talade för sin motion och mot förbundsstyrelsens avslag.

– När man läser era argument är det som om ni inte har förstått vad detta ord – antirasism – skulle innebära för våra stadgar, vårt arbete i förbundet och framför allt för våra medlemmar som är fackligt intresserade.

Han menade att förbundsstyrelsen pratar som om den redan jobbar aktivt med frågan.

– Kolla runt omkring i salen om det blivit bättre sedan förra kongressen, sa David Karlsson. Har representationen ökat? Jag ser kanske 15 personer här inne med en annan hudfärg än vit. 

Han menade att det är hög tid för alla att ta på sig sina antirasistiska glasögon. Och så jämförde han med debatten om jämställdhet och socialism. 

– Vi hade inte behövt ha med ordet feministiskt i stadgarna, om det hade varit en självklarhet för en socialist. Men det är inte självklart.  

Han fick stöd av nästa talare, Rebecka Borck, ombud från samma klubb.

– Jag tycker att vår medlemskår är fantastisk, den är färgrik och mångkulturell. Jag ser det som vår skyldighet att bevara rätten att se olika ut, att ha olika traditioner. Förbundet måste på alla nivåer spegla medlemskåren. 

Hon menade att antirasism borde stå med i stadgarna för att betona hur viktigt det är med allas lika värde. 

– Som förbund har vi våra feministiska glasögon. Nu behöver vi slipa till dem och lägga till progressiva, antirasistiska glas-ögon. 

Matilda Antonsson, ombud från HFG i Västerås påminde kongressen om att drygt fyra av tio livsmedelsarbetare är födda i ett annat land än Sverige. 

Och så refererade hon till kongressrapporten Medlemsrekrytering och demokratiutveckling där det står att det är de utrikesfödda och unga arbetare som i stor utsträckning väljer bort ett fackligt medlemskap jämfört med andra arbetare. En förklaring till det är att de har mindre kännedom om den svenska modellen, vad fackföreningsrörelsen står för och vad ett kollektivavtal innebär.

Hon menade att förbundet behöver jobba aktivt för att öka andelen förtroendevalda och anställda som behärskar fler språk än svenska. Det ska också finns information på flera språk. 

– Om ordet antirasistiskt skulle bli skrivet i stadgarna hade det arbetet inom förbundet stärkts och prioriterats. Det i sin tur hade kunnat leda till en ökad organisering då fler personer kommer att känna att Livs är en plats för dem.

Och hon menade att historien talar för hennes sak:

– Efter att ordet feministiskt tillkom i stadgarna på kongressen 2005 har vi fått en mer jämställd representation av kvinnor och män inom förbundet. Det arbetades aktivt med frågan och vi såg en förändring som följd. Lägger vi till ordet antirasistisk så är jag säker på att vårt arbete med mångfalden kommer att stärka vår organisation ännu mer och att representation som en följd av det kommer att öka.

Många ombud klev upp i talarstolen och argumenterade för att antirasistisk skulle stå tillsammans med socialistisk och feministisk. 

Som föredragande från förbundsstyrelsen som gett avslag på motionen invände Stefan Hall. 

– Motkraften mot rasismen består inte i att förbundet ändrar eller lägger till något i våra stadgar. Vi kan diskutera hur vi blir bättre på rekrytering, absolut, men det kan vi göra utan att ändra i stadgarna.

Han menade att motionen vill addera något som redan fanns i portalparagrafen. I skrivningen om allas lika värde och i socialistisk, ligger självklart antirasism. 

– Varför skriver vi inte in att vi är antinazister, antihomofober, antifascister. Eller varför inte prata om nyliberalism som faktiskt utgör ett ganska rejält hot mot oss, våra medlemmar och kollektivavtalet, vilket eskalerat under de senaste 25 åren.

Men majoriteten av ombuden tyckte ändå att antirasism var något som behövde lyftas upp, förtydligas och betonas. Och Livs blev därmed ett socialistiskt, feministiskt och antirasistiskt förbund.