– Det kändes bra, om än lite pirrigt.

Så svarar Eva Guovelin på frågan om hur det kändes att vara på sin första kongress som förbundsordförande.

Hon säger att det var positivt att känna den kamratskap och stämning som finns bland ombuden, och att det uppstod många bra debatter under kongressdagarna.

• Var det något som gjorde dig förvånad?

– Det var att förslaget till nytt avgiftssystem inte gick igenom. Vi har ett system som under åren utvecklats till att bli ganska osolidariskt. De som ligger i den högsta avgiftsnivån har en stor inkomstspridning. Men nu ville kongressen inte förändra systemet och då har vi även fortsättningsvis det system som vi har haft i många år nu. Det är ingen katastrof på något sätt även om det var en besvikelse att förslaget inte gick igenom.

• Vad är du mest nöjd med?

– Att vi kunde genomföra en fysisk kongress och att vi nu har lagt fast färdriktningen för de kommande fyra åren. 

– Vi ska fortsätta att satsa extra på medlemsrekrytering och demokratiutveckling, vilket är helt nödvändigt och därför ett av de viktigaste besluten.

• Vad funderar du extra mycket på inför de kommande fyra åren?

– Vi har ett antal utmaningar att hantera och vi har ålagt oss själva ett antal uppgifter. Det handlar bland annat om en ökad organisationsgrad, fler medlemmar, jämställda löner, för-
bättrad arbetsmiljö, mer kompetensutveckling och förbättrade villkor för medlemmarna. Det är helt avgörande att alla också bär hem besluten och aktivt medverkar till att i vardagsarbetet göra det vi har bestämt oss för.