Runt 170 av Livsmedelsarbetareförbundets medlemmar är gymnasieelever och nu i sommar tar många av dessa sina första kliv ut i arbetslivet. 

Förbundsmötesledamoten David Amundsson är en av dem som arbetar med att träffa elever och berätta om medlemskapets fördelar.

– Det är så kul att få se det där ljuset som tänds hos eleverna när jag berättar om vikten av kollektivavtal och om medlemskapets värde, säger David Amundsson, som är förbundsmötesledamot i Region Öst och bland annat har som uppdrag att besöka restau-rang- och livsmedelsskolor med inriktning bageri för att berätta om alla fördelar med att vara medlem i Livs. 

Enligt David är det inte svårt att få eleverna att bli medlemmar. Många av gymnasieeleverna han möter har ganska dåliga kunskaper när det gäller rättigheter och skyldigheter i arbetslivet och har därför stor nytta av att bli medlemmar.

– Det viktigaste argumentet för att bli medlem är att de har någonstans att vända sig när de har frågor om till exempel kollektivavtal eller behöver rådgivning och stöd när de ska sommarjobba. Sedan är de även med och bidrar till att förbundet kan förhandla fram starka kollektivavtal.

– I vissa fall kan ungdomarna få erbjudande om att provjobba utan ersättning. Många är glada över att få jobba och tänker inte på vilka rättigheter de har eller vilka frågor de bör ställa. Därför är det väldigt viktigt att informera på skolorna. 

Förutom rådgivningen ger elevmedlemskapet, som är gratis, bland annat ett rabattkort och en prenumeration på Mål & Medel. Alla som går restaurang- och livsmedelsprogrammet eller annan utbildning inom livsmedelsindustrin kan bli elevmedlem i Livs.

Annika Goldhammer

Fakta: Elevmedlemskapet är gratis och inkluderar:

Kostnadsfri rådgivning om avtal, lön och villkor för exempelvis sommarjobb.

Förslagsrätt till förbundet.

Gratis prenumeration på Mål & Medel.

Livs medlemskort som ger en rad rabatter.

Möjlighet att delta i fackliga studier.