Yrkesutbildning. En utbildning till styckare ingår från och med i höst i vuxenutbildningen i Trelleborg. Koncept kallat ”Från jord till bord”  innehåller även utbildningar till djurskötare och kockar. Tanken är att yrkesutbildningarna ska förse branschen med kompetens i hela livsmedelskedjan. 

Upplägget är arbetsplatsförlagd utbildning i fyra dagar och en dag teori vilket ska ge ett snabbspår ut i arbetslivet, skriver vuxenutbildningen i Trelleborg i ett pressmeddelande.