Polska judars historia i fokus

”Arbetare finns väl inte längre?” sa en man som stannat till vid Föreningen Arbetarskrivares bokbord under Bokdagar i Dalsland 2015. Jag och före-ningskollegan berättade och argumenterade. Mannen lyssnade inte. Han hade bara ställt en i sitt tycke retorisk fråga. Vårt arbetarskrivarbord provocerade honom. Han ville inte att arbetarförfattare skulle ta plats. Syntes vi inte, fanns vi inte. 

Jag hoppas att han besökte årets Bokdagar, med programpunkten Klass i litteraturen; om dagens samhällsklasser i litteraturen och skildringar av den nya arbetarklassen med gigjobb. I år deltog även Anna Grinzweig Jacobsson, som företräder Judiska Salongen, med judisk kultur och fullsatta program i Göteborgs Litteraturhus. Hennes debutbok, som hon presenterade på Bokdagar i Dalsland – Flykten till Marstrand – påminner om att Pragvåren i Polen utmynnade i judeförföljelser. I samband med Bokdagarna kom utställningen till Åmåls hembygdsmuseum.

Utställningen har turnerat i Västsverige sedan november 2020 och är ett audiovisuellt koncentrat av boken – om judarna och den judiska kulturen i Polen i tusen år och om hur pogromer (judeförföljelser) och diskriminering varken började eller slutade med Förintelsen. Men före andra världskriget fanns tre miljoner judar i Polen, efter kriget 300 000. En pogrom ägde rum i landet redan 1946 med fyrtio mördade judar och 70 000 som emigrerade snabbt. 

Ungefär lika mycket som mannen på 2015 års Bokdagar kunde om arbetarlitteratur vet de flesta i vårt land idag om den antisemitiska kampanjen 1968 i Polen, som tvingade 3 000 polska judar att fly hit. Bland dem Anna Grinzweig Jacobsson och hennes föräldrar. På Åmåls hembygdsmuseum besökte hundra personer utställningen under Bokdagar i Dalsland. Av dem visste en enda om de polska förföljelserna av judar i slutet av sextiotalet och att tusentals flytt till Sverige. Han kände till det för att hans pappa varit arbetskamrat med en av dem. 

Anna Grinzweig Jacobssons bok och utställning ge-
staltar hennes och familjens historia, men utgör också en kör av röster om vad antisemitismen kan resultera i. ”Numera hör jag allt oftare hur man i den offentliga debatten resonerar om vem som är svensk. För mig är det ett eko av retoriken i Polen för femtio år sedan, och som ledde till att vi judar blev fördrivna”, skriver Grinzweig Jacobsson. Utställningen och boken ger även en bild av hur Sverige behandlat judar. En av personerna i boken och utställningen, Wlodek, säger: ”Ni är inte de första judarna här, sa man till oss när vi kom till Marstrand. Man berättade att ön var den första platsen som judar fick lov att bo på i Sverige i slutet av 1700-talet. Det gav oss ett intressant perspektiv.”

24 september till 20 november 2022 visas utställningen på Bohusläns museum i Uddevalla och 10 mars till 12 maj 2023 på Mångkulturellt Centrum i Fittja.