Förbunden inom LO är överens om en samordning i avtalsrörelsen. Bland de gemensamma kraven finns en låglönesatsning och en extra satsning på lägstalönerna.

– Vi har i dag fattat ett beslut om ett första steg i en samordning, sa LO:s ordförande Susanna Gideonsson vid en pressträff efter LO:s representantskapsmöte den 25 oktober.

De gemensamma kraven som de 14 LO-förbunden enats kring innehåller bland annat en modell med en låglönesatsning. Den innebär att löner upp till 27 100 kronor ska höjas med ett bestämt krontal. Löner över den nivån höjs i stället med en procentsats. 

Den andra delen handlar om en extra satsning på att de lägsta lönerna i kollektivavtalen ska öka mer än övriga löner. Hur stora löneökningar man ska kräva i procent och kronor bestäms senare. Sedan är det upp till varje enskilt förbund att senast den 9 december lämna ett slutgiltigt beslut om att ansluta till samordningen eller inte.

LO konstaterar också att det är ett tufft ekonomiskt läge för många medlemmar och budskapet från LO är att inte bara kan vara arbetarnas ansvar att bekämpa den höga inflationen. 

Även andra aktörer, som näringslivet, behöver ta ansvar genom att dra ner på bonusar och utdelningar, menar LO, som också efterlyser politiska beslut från regeringen som underlättar för vanligt folk – exempelvis kompensation för de höga elpriserna.

– Vi är vana vid att alla ropar på att LO och våra förbund ska ta vårt ansvar. Vi tycker faktiskt att det är läge för andra att visa att de är beredda att ta sitt ansvar, sa Susanna Gideonsson.

Förutom samordningen inom LO ingår Livs också i Facken inom industrin (FI) som parallellt arbetar med att ta fram förslag till en gemensam plattform med krav på löneökningar i kronor och procent.

Frågan om Livs formellt ska ställa sig bakom LO-samordningen och FI-samordningen ska tas upp på förbundsmötet i november. Under hösten kommer Livs också att ta fram förbundsspecifika krav.

Det allvarliga ekonomiska läget bäddar dock för en för en tuff avtalsrörelse.

– När vi går in i en avtalsrörelse så brukar det alltid målas upp som den tuffaste någonsin. Och det är väl tyvärr den beteckningen som vi använder även nu, utifrån att det är krig i vår närhet, att vi är efter pandemin, att det är hög inflation, elpriserna skenar och att räntan ökar, säger Livs andre ordförande Jolan Wennberg.

Samtidigt pekar han på att det just nu går bra för industriföretagen.

– Om vi tittar på industrin som helhet och livsmedelsindustrin i synnerhet så går den bra. Så det finns ett utrymme för löneökningar, absolut.

Exakt hur Livs avtalskrav kommer att se ut när man växlar krav med motparten i december är för tidigt att säga, men Jolan Wennberg menar att frågan om lön och fördelningen av den kommer att bli viktig.

– Tittar man mer specifikt för oss som enskilt förbund så finns också saker som lönerevision, deltidspension och arbetstidskonto med.

Efter att man växlat krav med motparten, vilket sker strax före jul, väntar förhandlingar med målet att ha nya kollektivavtal på plats till den 1 april nästa år.

Fotnot Vid denna tidnings pressläggning var storleken på LO-förbundens lönekrav i procent och kronor inte känd.