Regionala skyddsombud bör få tillträde till alla arbetsplatser med kollektivavtal, även om det saknas fackliga medlemmar. Det är ett av förslagen i en ny statlig utredning. Livs ser positivt på förslaget.

I september överlämnades en ny statlig utredning om de regionala skyddsombuden, RSO, till regeringen. 

Slutsatsen är i korthet att systemet med de regionala skyddsombuden fungerar bra och bidrar målet om till en tillfredsställande arbetsmiljö på arbetsmarknaden.

Mot den bakgrunden förslås att regionala skyddsombud bör få utökad tillträdesrätt. I dag får regionala skyddsombud komma in på arbetsplatser där facket har minst en medlem. Men utredningen föreslår att RSO även ska få tillträde till arbetsplatser där det finns kollektivavtal, även om det saknas medlemmar i facket.

I utredningen föreslås också att det statliga anslaget, som delvis finansierar verksamheten med regionala skyddsombud, ska öka med totalt 30 miljoner kronor under tre år.

Livs ger tummen upp till utredningens förslag.

– Vi är positiva till förslaget. Det baserar vi också på att behovet av regionala skyddsombud antas öka framöver utifrån utvecklingen med fler småföretag. Förr hade vi fler mellanstora företag som numera slagits ihop eller försvunnit. Där företag försvunnit poppar det nu upp mindre företag som inte har så många anställda, säger Andreas Marklund, central ombudsman på Livs.

Han påpekar samtidigt att Livs ännu inte har hunnit analysera förslaget i detalj.

Huruvida utredningens förslag blir verklighet återstår att se. Så sent som 2020 lade den rödgröna regeringen fram ett liknande förslag om utökad tillträdesrätt, men det röstades ner i riksdagen.

Om de regionala skyddsombuden skulle få tillträde till alla arbetsplatser med kollektivavtal skulle det för Livs del innebära att det tillkommer cirka 580 arbetsplatser där skyddsombuden får komma in.

– Skulle förslaget bli verklighet får vi fler arbetsplatser att besöka. Exakt hur vi sedan kommer att gå till väga med antalet besök är för tidigt att svara på. Men målsättningen måste vara att besöka de nya arbetsplatserna.

I dagsläget har Livs totalt 67 förtroendevalda regionala skyddsombud i regionerna. Hur många arbetsplatsbesök de gjort under 2022 kommer att sammanställas först i början av nästa år. Men enligt Andreas Marklund kan siffrorna för 2019, det vill säga året innan pandemin slog till, ge en finger-visning.

Då genomförde Livs regionala skyddsombud 1 661 arbetsplatsbesök och totalt hade de tillträde till 1 100 arbetsplatser där det fanns medlemmar.

Men även om tillträdesrätten förblir oförändrad behöver antalet RSO inom Livs öka, menar Andreas Marklund.

– Vi skulle behöva vara några fler. Det ligger på regionerna att hitta intresserade, oftast personer som redan är skyddsombud och som brinner lite för det. Det är ett roligt uppdrag och du får se andra arbetsplatser. Du utvecklas enormt mycket.

Andreas Marklund pekar också på att det inte är ovanligt att regionala skyddsombud ses som experter och att deras arbete ofta är uppskattat av arbetsgivarna.

– Jobbar du på ett större företag och kommer ut som RSO till ett ställe med tre anställda kan du ofta ge väldigt många bra exempel på hur man kan lösa problem på arbetsplatsen. Är vi trovärdiga, visar att vi kan det vi pratar om och hjälper till att hitta lösningar på de saker som måste åtgärdas så är det väldigt uppskattat av de flesta företag.