Trots att pandemirestriktionerna är borta utförs fortfarande en stor del av Arbetsmiljöverkets inspektioner på distans. Det visar en granskning som tidningen Arbetet gjort.

Under pandemin införde Arbetsmiljöverket ett nytt arbetssätt som innebar att många inspektioner av arbetsmiljön på arbetsplatser genomfördes på distans genom telefon- eller videosamtal.

Trots att covid-19 inte längre klassas som en samhällsfarlig sjukdom används arbetssättet fortfarande i stor utsträckning, enligt en granskning som tidningen Arbetet gjort. Under perioden 1 april till 27 september i år genomfördes 35 procent av samtliga inspektioner på distans.

Även inspektioner efter olyckor eller efter anmälningar från skyddsombud om brister i arbetsmiljön utförs till stor del på distans, enligt granskningen.

Skyddsombud som tidningen pratat med menar att distansinspektionerna riskerar att leda till sämre utredningar jämfört med fysiska inspektioner på plats.

Ulrika Scholander, enhetschef på Arbetsmiljöverket uppger för Arbetet att distansinspektionerna är ett sätt att effektivisera arbetet. 

Samtidigt pekar hon på att det görs bedömningar av alla anmälda olyckor. Men om platsen inte är relevant för utredningen handlar det mer om att granska arbetsgivarens rutiner och vad man ska göra för att det inte ska hända igen. I sådana fall fungerar det lika bra på distans, menar hon.

På frågan om hon ser någon risk med att inspektörerna missar viktiga detaljer om de inte är på plats svarar Ulrika Scholander:

– Jag är inte särskilt orolig för det. Det är klart att det kan hända, men jag känner mig trygg med att det görs professionella bedömningar av om det ska vara fysiskt eller distans.