Försämring. Förutsättningarna för att bedriva livsmedelsproduktion i Sverige har försämrats under 2022. Det anser 86 procent av Sveriges livsmedelsföretag, enligt Livsmedelsföretagens konjunkturbrev för tredje kvartalet. Inte något av de tillfrågade företagen tycker att villkoren har förändrats till det bättre. Orsakerna till försämringarna är flera. Bland annat ökade kostnader för råvaror, el och transporter. Enligt konjunkturbrevet överväger nästan var tredje livsmedelsproducent att säga upp personal om den svåra ekonomiska situationen förvärras ytterligare.