De fem facken inom industrin, där Livs ingår, presenterade i slutet av oktober sin avtalsplattform inför avtalsrörelsen. Facken kräver löneökningar med 4,4 procent i ett ettårigt avtal.

Det är det högsta lönekravet som ställts i Industriavtalets historia, men det handlar inte om att kompensera för den höga inflationen. I stället motiveras siffran med att industrin går bra, att konkurrenskraften är god, att svenska företag har god lönsamhet och att svensk arbetsmarknad går starkt.

– Arbetslösheten är lägre och sysselsättningen klart högre än innan pandemin, sa Livs förbundsordförande Eva Guovelin vid Facken inom industrins gemensamma pressträff.

Inga reallöneökningar

Att jaga inflationen riskerar att driva på den ytterligare, vilket enligt facken skulle ge urholkade löner och risk för ökad arbetslöshet. I stället lyfter man behovet av ett långsiktigt perspektiv och att lönekraven bör utgå från Riksbankens inflationsmål på 2 procent. 

Med den just nu höga inflationen räknar facken inte med att det blir reallöneökningar på kort sikt.

– Skulle vi försöka kompensera oss med lika höga löneökningar som inflationen skulle det innebära ännu högre inflation och ännu mer räntehöjningar. Det gagnar inte våra medlemmar, sa IF Metalls ordförande Marie Nilsson under pressträffen.

Livs andre ordförande Jolan Wennberg är inne på samma spår.

– Det är ett krav som tar höjd för att vi ska få ut det löneutrymme som vi bedömer finns och som inte äventyrar konkurrenskraften, sysselsättningen eller driver på inflationen. Det är ett krav som kan bidra till att Riksbanken så snabbt som möjligt kan nå inflationsmålet och därmed ge reallöneökningar, säger han till Mål och Medel.

Kräver höjda lägstalöner

Utöver löneökningar på 4,4 procent kräver industrifacken en särskild satsning för höjning av lägstalönerna samt ytterligare avsättningar till deltidspension.

– Möjligheten att gå i deltidspension är viktig för våra medlemmar utifrån att det är många som har svårt att arbeta heltid fram till ordinarie pensionsålder. Ersättningen den enskilde erhåller ska vara på en rimlig nivå, en nivå man kan försörja sig på oavsett om det handlar om möjlighet till deltidspension eller ålderspension, säger Jolan Wennberg.

Från arbetsgivarhåll anser man å andra sidan att fackens krav är för högt. Livsmedelsföretagen menar att facken inte tar hänsyn till företagens verklighet med stora kostnadsökningar och varnar för att kraven kan leda till konkurser och uppsägningar.

– I det historiskt svåra läge som Sverige och den svenska ekonomin befinner sig är fackens lönekrav oansvarigt och orealistiskt, säger Henrik van Rijswijk, förhandlingschef på Livsmedelsföretagen, i ett pressmeddelande.

LO-förbunden är eniga

En dryg vecka efter att industrifacken presenterat sina krav beslutade Livs förbundsmöte, på rekommendation från förbundsstyrelsen, att anta både Facken inom industrins plattform samt LO-förbundens avtalskrav. Förutom löneökningar på 4,4 procent vill LO-förbunden även se en låglönesatsning som innebär ett löneutrymme på 1 192 kronor för dem som tjänar under 27 100 kronor.

Strax före jul växlar Livs formellt sina krav med motparten. Innan dess ska Livs arbeta fram branschspecifika krav. Nästa år väntar sedan förhandlingar med målet att komma överens om ett nytt avtal senast den 31 mars då nuvarande löper ut.