Efter den omfattande branden på Nordens största pannkaksfabrik utanför Laholm permitterades 40 anställda. 

– Många är oroliga och undrar när produktionen ska komma igång igen, säger Håkan Persson, regional ombudsman i Livs.

En lördagsmorgon i mitten av oktober började det brinna i produktionslokalen i Lantmännen Cerealias pannkaksfabrik i Lilla Tjärby utanför Laholm som Mål & Medel rapporterade i novembernumret. Det tiotal som arbetade då evakuerades oskadda och Räddningstjänsten var snabbt på plats. Som mest deltog 30 brandmän i släckningsarbetet. 

Släckningsarbetet avslutades på kvällen, men en brand blossade upp på nytt dagen efter. Den branden var mindre och kunde släckas utifrån. 

– Branden började lite innan ett skiftbyte. Personalen på skiftet slog larm, berättar en anställd på pannkaksfabriken som vill vara anonym.

– Det är mycket fett och laggar. Att det brinner på en lagg är inget ovanligt. Då släcker man det själv. Det viktigaste är att ingen blev skadad, säger hen som inte arbetade på det aktuella skiftet.

Branden verkar ha börjat i ventilationsrummet på grund av överhettning, men Räddningstjänstens rapport är inte klar. Fabriken har brunnit vid fyra tillfällen tidigare sedan 2006. 

– Många är oroliga och undrar när produktionen ska komma igång igen, säger Håkan Persson, regional ombudsman i Livs.

Lantmännen bedömer att produktionsstoppet kan bli bortåt sex månader.

– Det ligger så klart i vårt intresse att produktionen kommer igång så snart som möjligt, men det tar tid att återställa livsmedelsproduktion, säger Emelie Bontesse de Filippis, kommunikationschef på Lantmännen Cerealia. 

Fläktsystemet har förstörts av den höga värmen och en skadad skorsten nära vägen fick tas ner. Maskinerna tycks vara oskadda. Hur skadat elsystemet är återstår att undersöka. 

– Vi släckte vid maskiner och uppåt. Efter lunch på söndagen började det brinna igen och det var rökutveckling i ytterväggen, säger Pelle Pettersson, Räddningstjänstens skadeplatschef. 

Röjnings- och saneringsarbetet startade en dryg vecka efter branden. Underhålls- och lagerpersonalen deltar i arbetet medan ett 40-tal i produktionen är permitterade med lön tills vidare. 

– Mycket ska ut och mycket ska in, kommenterar Håkan Persson, Livs ombudsman.

Vissa saker som måste köpas in är det långa väntetider på och det är oklart hur skadat elsystemet är, påpekar han. 

Lantmännen har erbjudit krissamtal till de anställda. Det finns ingen uppgift om någon har tackat ja till erbjudandet.

Pannkaksfabriken i Laholm

I pannkaksfabriken i Lilla Tjärby utanför Laholm gräddas mer än 600 000 pannkakor om dagen. Det gör den till Nordens största pannkaksfabrik. Produktionen går i fyrskift. Fabriken drivs av Lantmännen Cerealia och har ett 50-tal anställda.