Peter Janson, skyddsombud på Carlsbergs bryggeri i Falkenberg, har tilldelats utmärkelsen årets skyddsombud i Västsverige.

– Det känns väldigt bra. Det är en ära och det är riktigt roligt att bli uppmärksammad på det här viset, säger Peter Janson.

Utmärkelsen delas ut av LO-distriktet i Västsverige som i motiveringen lyfter fram att Peter Janson under många år varit aktiv som skyddsombud för en säker och bra arbetsmiljö på sin arbetsplats. Det gäller särskilt när det gäller arbetet med riskanalyser, handlingsplaner, förbättringsarbete och samverkan med arbetsgivaren. 

”Tack vare Peters arbete har många konkreta förbättringar kommit till stånd. Ett storbryggeri, som drivs av ett multinationellt bolag, kommer ständigt med förändringar där det verkligen gäller att stå upp för den enskilda arbetarens hälsa. Det gör verkligen Peter. Han är lika aktiv i tillbudssystemen och samverkan med företaget som i det medlemsnära arbetet”, skriver LO-distriktet i Västsverige i motiveringen.

Peter Janson är dessutom regionalt skyddsombud för Livs. 

I den rollen besöker han mindre arbetsplatser för skyddsronder och rådgivning till både medlemmar och arbetsgivare.

• Vilka är dina bästa tips till andra skyddsombud?

– Det är att vara aktiv och lyssna in vad arbetskamraterna har för synpunkter på arbetsmiljön och driva de frågorna i samverkan. Sedan är det också viktigt att utbilda sig, att alla nya skyddsombud går utbildningen Bättre arbetsmiljö. Det är faktiskt nummer ett, säger Peter Janson.

Han fortsätter:

– Är man skyddsombud på en arbetsplats och känner att man behöver hjälp så ska man inte tveka att kontakta sitt huvudskyddsombud, det regionala skyddsombudet eller ringa Livs. Då får man bra hjälp av duktiga personer på förbundet.

Syftet med utmärkelsen Årets skyddsombud är att lyfta fram arbetsmiljö-arbetet och goda exempel för att uppmuntra andra arbetsplatser att ta efter.