Att julen rycker närmare märks på Ramlösa i Helsingborg. Parallellt med det anrika mineralvattnet körs just nu miljon liter julmust i maskinerna. Produktionen av mineralvatten, läsk och must i Helsingborg kommer att öka nästa år, berättar klubbens ordförande Peter Pålsson.

Produktionen av julmust i halvliters pet-flaskor har kommit igång ordentligt när Mål & Medel är på besök på Ramlösafabriken i Helsingborg. Strax innan kördes julmust på 1,4-liters flaskor. Mustextrakt står i beredningen och väntar på att ännu mer must ska produceras i takt med att julen närmar sig. 

Vid linje 3 ser Helene Christensen till att nivån kolsyra är den rätta i flaskorna. Den ska ligga inom ett visst intervall. Hon sätter flaskorna i en mätare som visar mängden kolsyra i en display efter en kort stund. 

– Kolsyran i julmusten ska ligga högre än i Ramlösan, berättar Helene och visar en lista med de olika dryckernas kolsyrenivåer.

Flaskor med vita korkar åker fram längs linjen. Vita korkar betyder att den här musten är sockerfri. 

Produktionstakten i den av Carlsberg ägda Ramlösafabriken ligger på 25 000 flaskor i timmen. Den linje där mineralvatten körs lär ha Europas högsta verkningsgrad när det gäller drycker. Verkningsgrad betyder hur mycket av maskinens maxkapacitet som utnyttjas. En del av produktionen i fabriken i Falkenberg har flyttats hit och ökningen i Ramlösa ska öka ytterligare under det kommande året. 

– Jag trivs här, har varit här sedan 2006. Tvåskift passar mig bra. Min man jobbar också tvåskift. Det gör att det blir lättare för oss att ta hand om djuren hemma på gården, säger Helene. 

Helene kontrollerar att korkarna varken sitter för löst eller för hårt. Till hennes jobb hör också att väga en flaska med jämna mellanrum för att se till att de innehåller rätt mängd must och att flaskorna förses med rätt etikett.

Skramlet från krockande glasflaskor är borta sedan ett par år. Utrymmena där glaslinjens maskiner stod används nu som lager. Numera tappas alla drycker på pet-flaskor eller aluminiumburkar. Att det ständiga ljudet från klirrande glas är borta betyder att ett arbetsmiljöproblem försvunnit.

Klubbens ordförande Peter Pålsson och huvudskyddsombudet Ivone Bris visar runt i produktionen. I styrelsen ingår också vice ordförande Peter Nilsson, Rose-Marie Pettersson, Helena Törnblom, Jerry Mattsson och Mio Geire.

Mineralvattnet pumpas upp hit från två källor, den ena ligger 90 meter och den andra 30 meter under jord, berättar han. Till källan på 90 meters djup tar det bortåt 75 år för vattnet att sippra ner. På vägen ner renas och mineraliseras vattnet.

Ventilationssystemet är nytt och huvudskyddsombudet Ivone Bris pekar upp mot taket och på en display som visar koldioxidhalten i lokalen.

– Sedan ventilationssystemet byggdes har halten koldioxid sjunkit kraftigt. Med mycket koldioxid i luften blir man trött och får huvudvärk. Nu är nivån ok, säger Ivone. 

Kolsyra bildas när koldioxid blandas i vatten. 

Just nu är Lockout Tagout, LOTO, aktuellt i arbetsmiljöarbetet. Det syftar till att få bort riskerna med maskiner som startar oväntat. 

– En maskin ska låsas så att den inte går att starta när man arbetar där. Det är lätt att glömma bort, säger Ivone.

Företaget har satt upp skyltar med uppmaningen ”Om du ser något, gör något! Ignorera inte.” På byggnadens utsida visar en mätare att det gått 460 dagar sedan en anställd tvingades stanna hemma på grund av ett tillbud på arbetsplatsen. 

Peter och Ivone tycker att kommunikationen med ledningen fungerar bra. Samverkansmötena med platschefen, som hålls en gång i månaden, bidrar till det. 

Majoriteten av de 50 kollektivanställda på Ramlösafabriken är medlemmar. De flesta som står utanför säger att det är för dyrt att vara med. 

– Det finns både äldre och yngre bland de som inte är medlemmar. Problemet är att med en välfungerande klubb så får också alla icke-medlemmar de bra bitarna. Det gör att det är svårt att värva nya, säger Peter. 

Att många gillar sitt jobb på Ramlösa märks på den låga omsättningen bland de anställda. Ett stort antal har jobbat på fabriken i tio år eller mer. Peter är ett exempel. Han började här 1994 och efter tre års sommarjobb blev han fast anställd. Klubbens ordförande har han varit sedan 2007.

– Det är en bra arbetsplats. Alla känner alla. Och jobbet är lugnt så länge maskinerna rullar, säger han.

Vi möter klubbens vice ordförande, Peter Nilsson, som är på väg till etikettmaskinen. Han började som operatör, men jobbar nu som drifttekniker. 

– Man vet aldrig vad som händer och det passar mig. Jag är tekniskt kunnig i botten. Att vara operatör var monotont, säger Peter. 

Produktion av julmust kräver mycket rengöring även under körning, förklarar han. Maskinerna blir kladdiga av sockret. 

Ledningen vill införa femskift för att öka produktionen i Ramlösafabriken. Utmaningen för klubben är att ta fram ett schema som kan börja gälla i slutet av nästa år. 

– Det blir inte lätt, men det går ditåt. Vi ska ta fram ett förslag. Vi tar dricka från Falkenberg och gör mer och mer här. Nu kör vi i två-, tre- och fyrskift med 90 procents nöjdhet. Några jobbar ständig helg och några ständig natt, säger Peter. 

En övergång till femskift innebär troligen att det blir svårare att tillgodose alla individuella önskemål om arbetstider. Femskift blir nog tufft för många, tror Peter och Ivone.  

Vi passerar produktionslinjen där det körs pet-flaskor med kolsyrad Ramlösa original i tolvpack. Flaskorna blåses upp, värms och tappas på mineralvatten i högt tempo. 

– Original gör vi hela tiden, dygnet runt. Den dricker folk också till julmaten, inte bara must, säger Peter. 

Ramlösa

Provinsialläkaren Johan Jacob Döbelius invigde Ramlösa hälsobrunn den 17 juni 1707. 

Redan på 1600-talet sökte sig människor till brunnen för att bli friska av vattnet.

Ramlösafabriken fyller 90 miljoner liter mineralvatten på flaskor och burkar årligen. 

Mineralvattnet pumpas upp från två källor, den ena ligger på 30 meters djup och den andra på 90 meters djup. Båda källorna innehåller naturligt mineralvatten men deras mineralsammansättning skiljer sig åt.

Varumärket Ramlösa tillhör Carlsberg Sverige AB.