Alla arbetsplatser har inte möjlighet eller behov av att ha en egen brandstyrka och brandbil. Men det finns saker som alla kan tänka på i vardagen för att minska riskerna för brand.

Riskerna för brand och vilket typ av skydd och beredskap som behövs på arbetsplatser varierar stort beroende på vilken typ av verksamhet det handlar om.

– Men generellt behöver arbetsplatser ha en säkerhetskultur så att alla förstår och är medvetna om vilka risker man har, och att man gör allt man kan för att minimera dem. Det behöver jobba med hela tiden, säger Lars Brodin, brandingenjör på Brandskyddsföreningen.

Han menar att ett tips för att få till mer kontinuitet i brandsäkerhetsarbetet är att
införa en rutin där man har frågor om brand, tillbud och andra risker som en stående punkt på mötesagendor.

– Det är också viktigt att cheferna visar sitt engagemang i de här frågorna och är goda föredömen – att de också visar intresse, deltar på utbildningar och följer säkerhetsregler och rutiner.

En annan viktig del är att anställda får utbildning om brand och andra risker, både en introduktion och återkommande.

– Men det ska vara anpassat efter de brandrisker man har så att det är relevant och känns meningsfullt. Man ska inte bara utbilda för sakens skull.

Företag behöver också vara vaksamma på nya risker som kan tillkomma vid förändringar eller utbyggnad av verksamheter, menar Lars Brodin.

– Bygger man ut så kanske man följer reglerna och gör en riskbedömning av den nya delen, men missar att titta på helheten. Man behöver också göra en riskanalys på hela verksamheten.