Rapporten bygger på en genomgång av knappt 5 200 försäkringsärenden med graviditetsrelaterad sjukfrånvaro för kvinnor mellan 16 och 45 år. Siffrorna visar bland annat att hälften av de graviditetsrelaterade sjukfallen beror på foglossning.

När det gäller korta sjukfall, upp till tre månader, i den privata sektorn står anställda inom handeln för flest sjukfall. Samtidigt är handeln en bransch som sysselsätter många kvinnor.

Industriarbetare har högst risk

Sätts antalet sjukfall i relation till antalet sysselsatta visar siffrorna att kvinnor inom metall- och övrig industri samt livsmedelsarbetare har högst risk att drabbas av kortare sjukfall.

För livsmedelsarbetare var risken för kortvarig graviditetsrelaterad sjukfrånvaro 5,7 per 1 000 sysselsatta kvinnor. Motsvarande siffra för handeln var 2,5.

Syftet med Afas statistik är att bidra till det förebyggande arbetet och att ge fördjupad kunskap om arbetsskador och sjukfrånvaro.

Afa Försäkring

Afa Försäkringar ägs av LO, Svenskt Näringsliv och PTK och försäkrar anställda inom kommuner, regioner samt inom den privata sektorn. Afas försäkringar bestäms i kollektivavtal eller andra överenskommelser mellan arbetsmarknadens parter.