När det nya omställningsstudiestödet infördes i oktober var prognosen att 5 300 ansökningar skulle komma in under 2022. Den siffran överträffades med råge. Hittills har drygt 25 000 ansökningar kommit in. Det har gjort att handläggningstiderna hos CSN, myndigheten som hanterar stödet, blivit långa.

Besked kan dröja till mars

I slutet av januari hade CSN endast hunnit fatta beslut om cirka 4 400 ansökningar, varav drygt 600 fått godkänt. För många som ansökte i höstas kan det enligt CSN dröja ända in i marsinnan beslut kommer.

Riktas till vuxna i arbetslivet

Omställningsstudiestödet är riktat till vuxna mitt i arbetslivet som vill vidareutveckla sig inom sitt område eller helt byta spår. Med stödet kan du plugga på heltid i ett år med 80 procent av din tidigare lön, upp till ett maxbelopp.

Flest söker sig till vård, skola och it

Bland ansökningarna som fått ja av CSN var det vanligast med utbildningar inom vård, skola och it, enligt en genomgång i tidningen Arbetet.

För 2023 beräknas budgeten för omställningsstudiestödet räcka till 8 800 heltidsstuderande.