Jag har en fråga om drogtester. Kan min arbetsgivare tvinga mig att ta ett test mot min vilja och vad händer om det visar positivt? Alternativt, vad händer om jag vägrar testa mig?


SVAR: Det saknas uttryckliga lagregler som ger arbetsgivare rätt att drogtesta sina anställda.

Arbetsdomstolen har trots det accepterat drogtestning. Det har gällt situationer när skälet för testet har varit säkerhet på arbetsplatsen.

Om arbetsgivarens skäl för testningen är godtagbart, alltså är kopplat till säkerhet, kan en anställd som vägrar testning riskera att bli uppsagd.