I år fyller Mål och Medel 101 år. Det firar vi bland annat genom att ge tidningen både ny pappersdesign och ny digital design.

– Det känns verkligen jättekul att vi kan lansera ny papperstidning och ny webb, samtidigt. Vi har jobbat parallellt med webb och tidning eftersom vi tycker att det är viktigt att konceptet, tilltalet och designen hänger ihop. Tanken är att det ska bli lätt för läsaren att känna igen sig, både i papperstidningen och på webben, säger Åsa Passanisi, chefredaktör för Mål och Medel.

Vad kommer ni på redaktionen att satsa på under året?

– Drömmen vore att få till en riktigt bra kartläggning eller granskning. Det finns flera saker som skulle behöva skärskådas, usla arbetsvillkor, usla arbetsgivare och arbetsmiljöbrott, till exempel. Vi hoppas därför på många och bra tips! Dessutom följer vi förstås avtalsrörelsen noga och bevakar hur de höga el- och råvarupriserna slår mot industrin och i sin tur påverkar Livs-medlemmarna.

Går det att tipsa Mål och Medel anonymt?

– Absolut. Den som kommer med tips och vill vara anonym omfattas av källskydd, vilket betyder att vi inte får röja tipsarens identitet. Det är reglerat i lagen.

Hur är det att bevaka frågor som rör livsmedelsarbetare?

– Det är både roligt, spännande och utmanande. Spännande, eftersom livsmedelsproduktionen i Sverige angår oss alla. Utan livsmedelsarbetare, ingen mat! Utmanande eftersom det kan vara svårt att få tag i upptagna livsmedelsarbetare. Roligt, för att det händer så mycket i branschen hela tiden.

Du har varit chefredaktör i snart ett år. Vad är det roligaste med att jobba med Mål och Medel?

– Att vara ute på arbetsplatserna och träffa livsmedelsarbetare som arbetar hårt varje dag för att vi andra ska få mat på bordet.

Hur blev det Mål och Medel?

Det var bråk om namnet Mål och Medel under tidningens första år 1922. Innan dess fanns en tidning som hette Världsbladet. Medlemmarna ville behålla det namnet när tidningen gjordes om. 

Men Livsmedelsarbetareförbundet som föreslagit namnbytet drämde näven i bordet och sa så här om varför tidningen skulle heta Mål och Medel:

”Detta namn har valts åt tidningen med tanke på nödvändigheten av att förbundets medlemmar alltid ha målet klart i sikte och alltid vinnlägga sig om att förfoga över de bästa medlen. Mål och Medel ska bliva en allvarlig fackföreningstidning”.