Livs har i många år engagerat sig i fackligt arbete utanför Sveriges gränser och drivit flera biståndsprojekt, både själva och tillsammans med andra fackförbund. Syftet med projekten har varit att skapa goda arbetsvillkor och möjligheter för livsmedelsarbetare i andra länder.

I höstas när den nya regeringen bestämde att biståndsanslagen kraftigt skulle minska, stod det klart att de ekonomiska förutsättningar för projekten som Livs är med och driver skulle förändras. Men hur stora neddragningarna skulle bli och hur projekten skulle påverkas blev klart först i slutet av februari.

Ken Clignéz, ombudsman på Livs.
Ken Clignéz, ombudsman på Livs.

– Det har varit en lång och oviss process som dragit ut på tiden, säger Ken Clignéz som först befarade ännu större neddragningar.

– Vi har haft kort tid på oss att revidera den ursprungliga planen för projekten. Det som är glädjande är att vi fortsätter att stötta tre av projekten, egentligen med oförminskad kraft, åtminstone till och med 2025. Efter det vet vi inte.

Projekt i Brasilien avslutas

Latinamerikaprojektet som Livs nu tvingats lämna kommer att finnas kvar, men framöver drivas av fackförbundet Kommunal. Projektet i Brasilien avslutas helt.

– Det är väldigt tråkigt men i Brasilien lyckades vi få till arbetsmiljölagar på slakterier 2013, vilket var det ursprungliga syftet med det projektet. Senare år har vi behövt bevaka att lagarna följs, på grund av att Brasiliens tidigare president Bolsonaro samt stora branschföretag ville försämra lagarna. Nu har Bolsonaro och dess regering avgått. Så det hotet finns egentligen inte kvar i dagsläget.

Växelkursen förvärrar läget

Sammanlagt lägger Livs in lika mycket pengar som tidigare, under de tre kommande åren. En usel växelkurs försämrar dock den ekonomiska situationen, vilket Ken menar har lett till att man tvingats dra ner på det som går och där det gör minst ont.

Den nya projektperioden sträcker sig till och med 2027 men budgetförutsättningarna är just nu endast klara för perioden 2023–2025.

– Hur det blir efter det beror på vilken regering vi får efter det kommande riksdagsvalet 2026. Men jag ser att det finns risker framåt som är större och mer omfattande än under de kommande tre åren.

Livs internationella biståndsprojekt 2023- 2027

  1. Fransktalande Afrika 
    Syfte: Bidra till att skapa anständiga arbetsvillkor för livsmedelsarbetare. Projektet drivs tillsammans med HRF.
  2. Asien 
    Syfte: Organisera och utbilda medlemmar i kollektiva rättigheter, grön anpassning hållbart arbete, kvinnors rättigheter och jämställdhet. Drivs tillsammans med HRF och Kommunal.
  3. Internationellt kvinnoprojekt 
    Syfte: Att se till att kvinnliga Livsmedelsarbetare får tillgång till grundläggande rättigheter, att få slut på könsdiskriminering och exploatering.  Drivs tillsammans med HRF och Kommunal.