Jag försov mig för andra gången på några veckor. Chefen blev arg och sa att jag kan bli avskedad. Vad gäller? Kan jag förlora jobbet för att jag försovit mig?


SVAR: Som anställd har du en skyldighet att utföra det arbete du anställts för. En del av detta innebär att du är skyldig att följa arbetsgivarens instruktioner för arbetet och de ordningsföreskrifter arbetsgivaren ställer upp. Ordningsföreskrifter kan röra allt från arbetstider och klädsel till hur din arbetsplats ska se ut.

Om du inte följer arbetsgivarens instruktioner och ordningsföreskrifter, till exempel genom att komma för sent, kan det innebära att du blir av med jobbet. För att anställningen ska kunna avslutas av arbetsgivaren krävs att du bryter mot anställningsavtalet. Det kallas för att arbetsgivaren har sakliga skäl att avsluta anställningen. För sakliga skäl krävs ett allvarligt brott mot anställningsavtalet. Det är dessutom så att arbetsgivaren innan anställningen kan avbrytas också är skyldig att informera dig om att du genom ditt uppträdande riskerar din anställning. Du ska alltså få en chans att bättra dig.

Genom att inte passa de arbetstider arbetsgivaren bestämt bryter du mot ditt anställningsavtal. Det är inte ett så allvarligt brott mot anställningsavtalet men det kan i förlängningen, om det upprepas ofta, innebära att arbetsgivaren har rätt att avsluta din anställning.