Hur är det att sitta i IUL:s styrelse och vad innebär uppdraget?

– Styrelsen har normalt möte en gång per år och ansvarar för att kongressens beslut verkställs och att sekretariatet fungerar. Styrelsen behandlar förslag från medlemsförbunden och brådskande ärenden som inte kan vänta till nästa kongress. Det berikar mycket att träffa kamrater från världens alla hörn, samtala och byta erfarenheter. Den gemensamma kampen för fackliga och mänskliga rättigheter stärker oss alla, säger Eva Guovelin.

Kongressens tema var ”Fighting for our future”. Vilka frågor ska IUL driva under de kommande åren?

– Centralt för IUL:s arbete är kampen för fred, demokrati, fackliga och mänskliga rättigheter. På kongressen togs bland annat beslut kring klimatkrisen och en rättvis omställning. Likaså är jämställdhetsarbetet viktigt och att bekämpa könsrelaterat våld och trakasserier.

På Livs initiativ antog IUL:s kongress ett stöduttalande för fackliga i Hongkong. Vad betyder ett sådant stöd?

– Det betyder mycket att världens fackförbund inom livsmedelsproduktion, lant- och jordbruk och turismsektorn samlas och uttalar sitt stöd. Vi kan aldrig vara tysta när kamrater kastas i fängelse bara för att de utövar grundläggande demokratiska rättigheter. Sedan måste det vi kräver i uttalandet ske för att det ska betyda något på riktigt. Ett viktigt steg skulle vara att det internationella samfundet fördömer Kinas agerande i Hongkong.

IUL

IUL är det globala facket för mat, jordbruk och hotell. IUL har 407 medlemsorganisationer i 126 länder. IUL har kongress vart femte år.