Arbetet med att bygga den nya 3 000 kvadratmeter stora fabriken har pågått sedan 2021. Under den tiden har verksamheten i den äldre fabriksdelen rullat på som vanligt.

Men nu har flytten succesivt börjat ske och i januari 2024 ska Glassiversums produktion vara i full drift.

Enligt klubbordföranden Therese Nordblom är skillnaden mellan det gamla och det nya som natt och dag.

– Det blir som att gå från stenåldern till framtiden. Maskinerna i den nya fabriken är toppmoderna. Därinne kommer det mesta att handla om maskinövervakning.

Finns det någon oro bland medlemmarna inför flytten?

– Det har funnits en oro för hur man ska klara av de nya maskinerna. Men alla ska få utbildning. Sedan tar det självklart tid att lära sig nya saker. Det får man räkna med. För mig tog det sex månader att bli självgående efter att jag utbildat mig till maskinoperatör.

Ser du framför dig att ni kommer att få mer att göra?

– Ja, till en början blir det ju så. Innan allt har satt sig och man förstår dom nya maskinerna.

Blir det någon schemaändring när ni flyttar till Glassiversum?

– Målet på sikt är att alla ska gå över till tvåskift. Burksidan har redan gått från tre- till tvåskift. Så det blir en omställning för alla.