Problemet finns i stora delar av den svenska industrin. Företagen har svårt att hitta folk till jobben. Det gäller inte minst i norra delen av landet.

Där innebär ”den gröna omställningen” – med nya batterifabriker, satsning på fossilfritt stål med mera – att företagen tävlar om att hitta arbetskraft. Den som söker jobb kan välja och vraka.

– Livsmedelsindustrin ligger inte högst vad gäller lönerna. Den finns inte i allas medvetande på samma sätt som de traditionella industrierna i norr, med gruvor, stål och liknande. Problemet kommer att bli ännu större när fler och fler behövs inom övrig industri, säger Pelle Johansson på Hushållningssällskapet i Luleå.

Ny teknik räddar branchen

Han har under drygt ett år deltagit i projektet ”Kompetenslyft livsmedelsindustrin i norr”. Ett av målen där är att utveckla en metod som ska hjälpa mindre företag inom livsmedelsindustrin i norra Sverige att rekrytera, behålla och utbilda personal.

Många som jobbar i livsmedelsbranschen i dag saknar yrkesutbildning. Efter att linjen på gymnasiet försvann har läget förvärrats. Nu och i framtiden utvecklas dessutom företagen med ny teknik, mer automatiserade processer, fler robotar och digitala lösningar. Då kommer behovet av rätt kunskaper att bli ännu större.

Men dagens livsmedelsarbetare behöver inte oroa sig för den omställningen. Snarare tvärtom, menar Pelle Johansson.

– Automatisering är ett sätt för branschen att överleva. I dag är det för få som vill jobba med livsmedel. De som vill göra det kommer alltid att ha arbete. Skillnaden mot förr är bara att man även kan få chansen att utveckla sin kompetens.

Många är äldre

En färsk undersökning bland landets livsmedelsföretag visar att 80 procent av företagen utbildar sina nya anställda. En betydligt mindre andel, 33 procent, uppger att de vidareutbildar personal som jobbat ett tag.

Pelle Johansson tror det beror på problem med lönsamheten. Han ser det som ett tecken på att branschen inte mår så bra.

– Men det är givetvis något som måste förändras. Även livsmedelsarbetare ska få vidareutbildning och kompetenshöjande åtgärder, inget snack om den saken.

Många av dagens livsmedelsarbetare är äldre. De behöver inte vara oroliga för jobbet, menar Pelle Johansson. Han tycker att företagen tar sitt ansvar som arbetsgivare och gör allt de kan för att behålla sina anställda.

– Behovet av arbetskraft är så stort. Har du erfarenhet så kommer du att vara eftertraktad, oavsett vem du är eller hur gammal du är.  

”Kan du ditt hantverk är du trygg”

Den som i dag till exempel sprutsaltar skinkor med saltlakespruta kommer alltid att vara efterfrågad, tror han.

– I takt med att större företag blir mer automatiserade ser vi att det också kommer fler och fler mindre hantverksföretag där den typen av kompetens behövs. Jag tror att det kommer att finnas plats för alla även i framtiden.

Hantverkskunnande kommer alltid att behövas, betonar Pelle Johansson. Det gäller allt från charkuterier och fiskförädling till ölbryggande och annan livsmedelsproduktion.

– Om du kan hantverket är du alltid trygg. Det går aldrig ur tiden. Sen kommer branschen sannolikt också att behöva fler processoperatörer, maskintekniker och den typen av industriell kompetens när branschen blir mer automatiserad.

Tufft för företagen

Norrmejerier beslutade nyligen att mejeriet i Luleå ska läggas ner. Pelle Johansson tror att de som slutar där utan problem kan hitta nya jobb inom industrisektorn i norr.

– Norrmejerier vill nog gärna att stora delar av personalen flyttar med ner till mejeriet i Umeå. Det tror jag kommer att bli svårt. Det finna andra jobb att söka och det är inte många som är villiga att rycka upp bopålarna och flytta 26 mil söderut.

Så där kan mer kompentens försvinna ur livsmedelsindustrin.

Men för den som jobbar med livsmedel i dag målar Pelle Johansson upp en ljus framtid. Särskilt för den som kan handgreppen och är villig att vidareutbilda sig.

För företagen är läget mer kärvt. De måste tänka nytt, menar han.

– De måste tänka långsiktigt. De måste bygga sitt varumärke som arbetsgivare lika noggrant som de bygger sitt varumärke gentemot kunderna. Numera väljer folk på ett helt annat sätt vem de vill jobba för.

Sökes: Fler livsmedelsarbetare

Livsmedelsföretagens rapport ”Var ska livsmedelsindustrin hitta 20 000 nya medarbetare?” kom i våras. Den visar bland annat att 94 procent av företagen har svårt att rekrytera de kompetenser de behöver. Svårast är att hitta personer med specialiserade kunskaper inom produktion (bagare, styckare, bryggare) samt inom processteknik, automation och underhåll.


Projektet ”Kompetenslyft livsmedelsindustrin i norr” drivs av IUC Norr i samverkan med Hushållningssällskapet Norrbotten Västerbotten. Målet är att utveckla en metod inom strategisk kompetensförsörjning för små och medelstora företag i livsmedelsindustrin i norra Sverige.