På vilket sätt används voodoon?

– De kvinnor som tror på voodoons kraft blir fastcementerade i ett enormt lidande eftersom de inte vågar fly på grund av rädsla att bli straffade av gudarna. Sverige är ju ett väldigt sekulariserat land och jag kan uppleva att vi svenskar inte alltid förstår vilken otrolig makt religion kan ha över människors liv. Att ha en personlig tro kan vara något positivt och innebära hopp för den enskilda individen, men religion kan också användas som ett maktmedel i syfte att förslava. Eftersom jag i min roll som polis suttit ner och samtalat med ett stort antal kvinnor som gått igenom detta så hade jag mycket kunskap att ta av när jag skrev boken.

”Jag skriver ute i bilen”

Du arbetar som kriminalinspektör med inriktning på prostitution och människohandel. Fiktionen i dina böcker ligger nära verkligheten, hur undviker du att komma alltför nära?

– Jag tänker inte riktigt så. Snarare så vill jag komma så nära sanningen som möjligt eftersom mitt författarskap går ut på att människor ska få upp ögonen för hur verkligheten ser ut. Även om mina romaner är fiktiva så är de tydligt inspirerade av den verklighet jag ser i mitt arbete som polis.

Hur ser din skrivprocess ut?

– Jag skriver mycket ute i bilen och i synnerhet på de platser där kapitlen utspelar sig då jag vill insupa miljön. Att skriva en bok tar enormt med tid så jag försöker vara väldigt disciplinerad när jag skriver. På mina skrivdagar brukar jag skriva halva dagen och sedan läsa resten av dagen då jag tror att läsningen är viktig för att utveckla sitt författarspråk.