Problemen vid cheddaravdelningen gäller inomhusklimatet. I en så kallad 6:6a-anmälan från tidigare i år larmade Livs skyddsombud om att det under sommartid är en mycket besvärlig arbetsmiljö där höga lufttemperaturer i kombination med hög luftfuktighet gör att personalen mår dåligt.

Enligt skyddsombuden blir personal genomsvettig med kläder som klistrar fast mot huden, och flera ska ha uppgett att de känner sig yra, illamående och svimfärdiga.

Eftersom skyddsombuden inte var nöjda med arbetsgivarens åtgärder vände de sig till Arbetsmiljöverket med en begäran om att myndigheten skulle ingripa.

Kan få betala 150 000

Arbetsmiljöverket genomförde en inspektion i slutet av sommaren, och i november beslutade myndigheten om ett föreläggande med vite.

Arbetsmiljöverket gör bedömningen att det finns brister i arbetsmiljön och pekar på att de åtgärder som arbetsgivaren vidtagit inte har gett effekt. Åtgärderna har inte heller följts upp.

Senast den 12 januari nästa år ska Arla Foods ha genomfört en luftflödesmätning i hela produktionen där cheddarost tillverkas, samt följa upp effekten av de justeringar som gjorts i ventilationsanläggningen. Annars riskerar Arla Foods att få betala ett vite på 150 000 kronor.