I höstas gav regeringen i uppdrag till Arbetsmiljöverket att undersöka hur man kan få fler att engagera sig som skyddsombud. Bakgrunden var att regeringen såg med oro på att allt fler arbetar på arbetsplatser som saknar skyddsombud, och att det därför behövs åtgärder för att fler arbetstagare ska vilja ta den rollen – oavsett om de är med i facket eller inte.

Nu är Arbetsmiljöverket klar med uppdraget. Men den rapport som nyligen överlämnades till regeringen innehåller inte några nya förslag på åtgärder för att få fler skyddsombud.

Arbetsmiljöverket menar att fack och arbetsgivare själva redan sitter på den kunskap och de forum som behövs för att ta fram förslag och genomföra lämpliga åtgärder eller initiativ för att arbetstagare ska vilja engagera sig i rollen som skyddsombud.

– Arbetsmarknadens parter gör mycket redan i dag för att skapa goda förutsättningar för skyddsombud. Vi är övertygade om att de har den kunskap och de forum som behövs för att göra ännu mer, till exempel när det gäller att erbjuda utbildning och nätverk för skyddsombuden, säger Håkan Olsson, senior rådgivare på Arbetsmiljöverket, i ett pressmeddelande.

Kunskap och utbildning

Arbetsmiljöverket pekar samtidigt på att skyddsombuden har en central betydelse för att få till god arbetsmiljö, och enligt myndighetens undersökning finns flera faktorer som påverkar viljan att engagera sig i den rollen.

Några viktiga förutsättningar som lyfts fram i rapporten handlar exempelvis om att det finns tillgång till kunskap och utbildning, tid till uppdraget, att det finns en bra samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare kring arbetsmiljön och att det finns en positiv bild av rollen som skyddsombud.

Arbetsmiljöverket konstaterar också att situationen på arbetsmarknaden och hur den utvecklas framöver påverkar viljan och möjligheten att engagera sig som skyddsombud. Ett arbetsliv som präglas av arbetslivskriminalitet och låg grad av systematiskt arbetsmiljöarbete minskar förutsättningarna.

Enligt de uppgifter som Arbetsmiljöverket fått fram finns i dagsläget cirka 96 000 skyddsombud som är utsedda av de fackliga organisationerna.

Arbetsmiljöverkets rapport finns att ta del av myndighetens webbplats.