Fråga: Jag jobbar som truckförare på ett livsmedelsföretag och har väldigt små fötter. Arbetsskorna med stålhätta som vi fått av arbetsgivaren är för stora, trots att jag använder den minsta storleken som vår leverantör tillverkar. Jag får ha dubbla tjocka strumpor vilket är obekvämt.

Kan jag själv köpa skor som passar, lämna kvittot till chefen och få pengarna tillbaka?


Svar: Enligt reglerna i arbetsmiljölagen ansvarar arbetsgivaren för en god och säker arbetsmiljö. Det innebär att arbetsgivaren har ett ansvar för att lokaler, maskiner och annan utrusning är säker. I ansvaret ligger också att arbetsgivaren måste försäkra sig om att arbetstagarna kan använda utrustningen på ett säkert sätt.

Utöver ansvaret för den fysiska arbetsmiljön ansvarar arbetsgivaren också för arbetstagarnas personliga utrustning och klädsel i den mån de behövs för att arbetet ska kunna utföras utan risk för ohälsa eller olycksfall. Skyddsutrustningen ska bara användas om arbetsmiljön inte kan göras säker på något annat sätt.

Personlig skyddsutrustning  kan vara hjälmar, andningsskydd, hörselskydd liksom överdragskläder för skydd mot hetta eller kyla och klädsel som ska hindra kontakt med farliga ämnen. I den miljö du arbetar är skor med stålhätta skyddsutrustning.

Prata med skyddsombudet

För den fråga du ställer finns en viktig bestämmelse i arbetsmiljölagen (2 kap 1 §). Lagstiftaren har bestämt att arbetsförhållandena ska anpassas till människors olika förutsättningar i fysiskt och psykiskt avseende. Det vill säga – arbetsmiljöarbetet måste vara individanpassat.

Om dina skor är för stora finns det risk att de inte fyller sin funktion – att skydda dina fötter. Om arbetsgivaren inte löser problemet och skaffar dig skor i rätt storlek ska du prata med skyddsombudet på din arbetsplats. Du kan också vända dig till din klubb eller ditt regionala ombud för att få hjälp.

Du föreslår att du själv ska köpa skor som passar och att arbetsgivaren ska betala för dessa. Det är inte något som jag rekommenderar. Arbetsgivaren har ingen skyldighet att betala för utrustning som du anser att du behöver och därför köpt. Jag ser det som en sista utväg.

Om du ändå gör det är det viktigt att du innan du köper skorna försäkrar dig om att arbetsgivaren verkligen kommer att betala dig, annars riskerar du att själv få stå för kostnaden.