– Det är missförstånd att vi skulle ha sagt att ingen ska beviljas ledighet på midsommarafton, säger Åke Olofsson, vd på Korvbröds-bagaren.

[Ur nummer: 07/2004] Han var själv inte med när informationen gavs till de anställda, så han kan inte uttala sig om vad som sagts vid just det tillfället.
– Det vi hävdar är att det är arbetsplikt, säger han. Vi förstår att det är betydelsefullt för våra anställda att vara lediga på midsommarafton. Vi har självklart beviljat ledighet för alla som vill ha det.
Han menar att det är en återgång till samma system som fanns för 2001.
Midsommarafton och nyårsafton var då arbetsdagar, även om man inte arbetade på dem. Vad företaget vill är att hitta former för att arbeta in dessa dagar.

* Varför bakar ni inte bara brödet i förväg och fryser in det?
– Vi gör 2 miljoner bröd per dag. Nu är det sommar och högsäsong. Vi kör på toppen av vår förmåga.
– Vid den här tiden är alla lager fulla, det är glass och korvbröd över allt, det är fullt inför semestrarna, Det är svårt och dyrt att få frysplats. Vi behöver mer produktionstid.