Det händer sällan, nästan aldrig, att det dagliga idoga arbetet ägnas en utställning. Men i Uppsala har det blivit verklighet. Där har bagarnas arbete med ”det dagliga brödet” dokumenterats i en liten foto- och skulpturutställning.

[Ur nummer: 04/2003] Det är Uppsala Industriminnesförening i egenskap av den före detta mejeriarbetaren och fackklubbsordföranden Lennart Göransson som är ”pappa” till utställningen.
Genom att varva nutidsfoton, från några ännu existerande bagerier i Uppsala, med historiska bilder och allehanda andra dokument har Göransson och hans team åstadkommit ett smått imponerande utställningsmaterial som fram till den 27 maj visas i en lokal på Ekebyskolan i Uppsala.

En tillbakablick
Vad utställningen i första hand dokumenterar är hur arbetet med det dagliga brödet har förändrats under de senaste 100 åren från ett genuint hantverk till ett idag ganska enahanda industriarbete.
Ändå är bageribranschen den sektor inom livsmedelsindustrin där det fortfarande finns en liten rest kvar och ett behov av ett visst yrkeskunnande i delar av produktionsledet.

Kände igen sig
Vid utställningens välbesökta öppnande var det en hel del före detta ”bagare” och ”konditorer” som igenkännande tog del av miljöerna på de gamla historiska bilderna och med övervägande glädje mindes svunna tider även om det många gånger var hårt slit.
I en efterföljande diskussion om dagens gymnasiala yrkesutbildning inom branschen var däremot tongångarna övervägande pessimistiska. Det blir svårare och svårare att attrahera ungdomarna att utbilda sig för att kunna säkra tillverkningen av ”framtidens bröd”. Och det blir svårare och svårare för branschens nuvarande företrädare att  ”marknadsföra” det allt mer industriella bageriarbetet som ett attraktivt framtidsyrke.

Stöd från Kulturrådet
Utställningen ”Ditt dagliga bröd – deras arbete” har åstadkommits av Uppsala Industriminnesförening i samverkan med Livs, ABF i Uppsala och Skådebanan och sponsrats ekonomiskt  med bidrag från bland andra Statens Kulturråd och Folksam.