Sedan länge har det funnits två stora fabriksbagerier i Stockholm; Skogaholms ägda Stockholmsbagarn och Schulstad ägda San Remo. Snart finns enbart San Remo kvar.

[Ur nummer: 11/2003] För ett år sedan tog Skogaholms ägare (bondekooperationen) formellt två snabba beslut. Först beslöt man sig för att lägga ner Stockholmsbagarn och sen för att överta Schulstads samtliga bagerier (informellt är det troligt att beslutsordningen var den omvända).
Resultatet av det blev att merparten av produktion i Stockholmsbagarn skulle flyttas över till San Remo.

Fly förbannad
Fackklubben på ”Bagarn” blev fly förbannad och protesterade på alla upptänkliga sätt. Och sen dess har det varit en strid ström av konfrontation och förhandlingar mellan fackklubben och arbetsgivaren. Men beslutet som sådant: nedläggning av Stockholmsbagarn och flytt till San Remo har kvarstått. Och nu är flytten i full gång.
* Hur är läget?
– Vi har, i olika förhandlingar med arbetsgivaren, klarat ut en hel del problem när det gäller vilka här som ska få följa med över till San Remo och under vilka förutsättningar det ska ske. Men fortfarande är det en del saker som är oklara, konstaterar Frances Tuuloskorpi, fackklubbsordförande på ”Bagarn”.

Oerhört tuff resa
Men det har varit en oerhört ”tuff resa”, menar Frances.
– Vi har fått tjatat oss till varenda lite grej. Saker som man tycker att det borde varit en självklarhet för en schysst arbetsgivare att ordna till på bästa möjliga sätt i rådande läge har vi fått bryta arm om i all oändlighet.
Men nu är det snart sluttjatat. Om två, tre månader upphör alla verksamhet på  Stock-holmsbagarn.
– Ja, och sen är det Skogaholms bageriet i Varberg som står på tur. Det ska ju också läggas ner nu, inom ett halvår, och deras produktion skall flyttas över till det inköpta Schulstadsbageriet i Göteborg, konstaterar Frances Tuuloskorpi.