På många stora rationella brödfabriker har man i dag övergett det årliga semlebaket. Men inte på Skogaholmsägda Stockholmsbagaren.

[Ur nummer: 02/2002] På Stockholmsbagaren är i år 21 personer sysselsatta enbart med att hålla årets tolv veckor långa semlebak igång.
Men på Pågens hyperrationella brödfabrik i Malmö var det många år sen man la av med ”semlebullarna”. Och på inget av Schulstads fyra kvarvarande brödfabriker bakas semlor.
– Förra året gjorde vi det, men nu är den sysslan helt borta. Och det är lite tråkigt faktiskt, konstaterar Regina Norrby, Livsklubbens ordförande på Schulstad i Stockholm.
Det finns helt enkelt inget utrymme för semlebakning i de hårt rationaliserade brödfabrikerna. Dels är baket för personalkrävande och dels är det ett allt för kort och irriterande störningsmoment i produktionen.
Överlag går utvecklingen mot att de stora brödfabrikerna överlåter mer och mer av småpysslet och finliret inom bageribranschen, som till exempel semlebaket, till de små lokala bagerierna.