Arbetsgivaren skrev på
efter en veckas blockad

Efter nästa en veckas blockad av Sockerbullen i Örebro kunde Livs träffa ett avtal. Åsiktsstormen i media och på gatorna bedarrade för denna gång. Gerald Lindberg, Livs avtalsansvarige, är nöjd med utgången.

[Ur nummer: 03/2008] – Det viktiga är att arbetsgivaren bestämmer sig för att följa spelreglerna på den svenska arbetsmarknaden och att våra medlemmar på bageriet får den lön och de villkor som de har rätt till enligt avtalet.
Han poängterar att blockaden är en åtgärd som Livs tar till efter att man fört samtal med arbetsgivaren under en ganska lång period och efter att obligatorisk medling ägt rum. Det är mycket ovanligt att det leder till konflikt.
Mediebevakningen av blockaden i Örebro blev stor på det lokala planet. Det visade sig att arbetsgivaren Helene Andersson var medlem i organisationen Företagarna som överst på sitt program har målet att förändra maktbalansen på arbetsmarknaden. ”Företagare ska inte tvingas skriva på kollektivavtal som varken passar dem eller deras anställda.”
Från Företagarnas sida jämförde man blockaden i Örebro med den som Hotell- och restaurangfacket, HRF, utlyste mot salladsbaren i Göteborg och det triggade upp sinnet hos fackföreningsfientliga personer.
Till Mål & Medel sa Helene Andersson under konfliktens första dag att hon inte tyckte att det fanns någon anledning för hennes anställda att vara med i facket, när de kunde förhandla med henne personligen och komma överens om lön och arbetsvillkor som är bättre än kollektivavtalets.

”Vill inte förhandla med facket”
– Jag har valt att bli företagare för att kunna driva den här verksamheten själv. Då vill jag inte förhandla med facket.
* Gillar du inte facket?
– Jag tycker inte att facket har någon uppgift på små företag, där kan den anställde och ägaren komma överens själva. Det är annorlunda på stora företag med tusentals anställda, då går det inte.
Livs har två medlemmar på Sockerbullen. Förbundet kunde med hjälp av löneunderlaget visa att Helene Anderssons påstående om lönen inte stämde för en av bagarna. Eftersom bagaren i det aktuella fallet arbetar ständig natt förlorade hon 47 122 kronor om året eller cirka 4 000 kronor i månaden.
– Mediebevakningen under en blockad är väldigt viktig, säger Gerald Lindberg. Vi måste kunna visa att vi inte är några busar och att vårt syfte är att skydda våra medlemmar.
Konfliktåtgärderna emot Sockerbullen i Örebro trappades upp successivt. Det första steget var att ta ut de egna medlemmarna i blockad och ordna blockadvakter som utanför arbetsplatsen förklarar bakgrunden och syftet.
Det var en mild åtgärd eftersom arbetsgivaren kunde täcka upp med extrapersonal. Nästa åtgärd var att begära sympatiåtgärder för att stoppa leveranser till och från. Det visade sig också att Hotell- och restaurangfacket hade medlemmar på en av arbetsplatserna och avtal begärdes då också för dessa.
* Hur viktigt är det att Livs har medlemmar på det företag som sätts i blockad?
– Vår policy är att vi ska teckna avtal med alla arbetsgivare som har anställda inom vårt avtalsområde. Det är viktigt för oss att den enskilde medlemmen inte hamnar i skottgluggen. Vi måste undvika en situation där utgången av konflikten beror på om vår medlem är kvar i facket.
Skälet för denna ståndpunkt är naturligtvis att det skulle öka trycket på den enskilde medlemmen som i små företag jobbar nära arbetsgivaren och redan från början befinner sig i en besvärlig situation.
* Innebär det att Livs utlyser blockader också mot företag där man inte har medlemmar?
– Om vi inte har medlemmar tycker vi att det är svårt att vidta blockadåtgärder. Har vi medlemmar så är vi å andra sidan tvungna att göra det eftersom arbetsgivaren betalar en del av deras försäkringsskydd och det är avhängigt av att det finns kollektivavtal.

Många avtalslösa i storstäderna
Livs har under senare år lagt ner mycket arbete på att värva medlemmar och teckna avtal. Fortfarande finns ett stort antal arbetsplatser i framför allt storstäderna som är avtalslösa. De minskar men mycket arbete återstår, enligt Gerald Lindberg.
– Jag tycker att våra blockadvakter i Örebro gjorde ett fantastiskt bra jobb. Det var en svår situation när en fientlig mobb samlades på gatan.
Han är däremot besviken på arbetsgivarorganisationen Li, som inte uttalade sig.
– Vi är två parter som bär upp avtalen. Jag tycker att det är beklämmande att de inte vågar visa sitt stöd.
Företagarnas position tycker han är inkonsekvent. Någon reglering av arbetsmarknaden är nödvändig. Alternativet till kollektivavtal är lag och det finns inget som talar för att lag skulle ge företag utrymme för ökad flexibilitet, tvärtom.