[Ur nummer: 01/2009] Det är osannolikt att slakterianställda ska utsättas för mjältbrandssmitta, även om sjukdomen skulle spridas utanför den gård som drabbades av sjukdomen och isolerades i slutet av förra året. För att smitta måste djuren ha insjuknat ordentligt.
– Det finns inget mjältbrandsinfekterat kött på marknaden. Det är bara kött från akut sjuka djur som skulle kunna smitta och sjuka djur kommer inte in i slakterierna, säger Lennart Nilsson, veterinärinspektör på Livsmedelsverket.
Det krävs nära kontakt med ett sjukt djur för att människor ska smittas. Sjukdomen överförs inte heller mellan människor.
Mjältbrandssporer kan överleva länge i jord, vilket gör att smitta kan uppstå utan förvarning.