Säljande chaufförer vill vara med i Livs och inte i Handels

I ett öppet brev till LOs styrelse vädjar de fackliga representanterna för Pågens säljare: ”Ge inte avtals- och organisationsrätt till Handelsanställdas förbund. Det skulle spela arbetsgivaren i händerna.”

[Ur nummer: 02/2010] – Vi känner oss grundlurade av ett annat LO-förbund, säger Mikael Hernström, ordförande för Pågens representantförening och medlem i Livs.
Mikael Hernström kan inte förstå hur Handels bakom deras rygg kan inleda diskussioner med arbetsgivaren Pågen. Den 15 januari i år gjorde Handels upp om en ettårig förlängning av det nuvarande lokala säljavtalet som de säljande chaufförerna själva är djupt missnöjda med och inget annat hellre vill än komma ur.
– Det är fullkomligt obegripligt, säger han. Det lokala säljavtalet är utformat utifrån Unionens och tidigare SIFs riksavtal. Det bygger i stort sett enbart på provisionslön och det har under lång tid inneburit lönesänkningar för oss. Det saknar övertidsersättning och OB-ersättning generellt samt på helger och röda dagar.

Hård facklig klamp
Under många år har de drygt 400 säljande chaufförerna sett sin roll som säljare i butikerna krympa. De har med hjälp av Unionen fört en hård facklig kamp för att försvara sina löner och arbetsvillkor men inte lyckats. De har blivit uppsagda och sedan tvungna att återta sin anställning till lägre lön.

Samtal med Livs
För att vinna facklig styrka gentemot arbetsgivaren har styrelsen i representantföreningen fört samtal med Livs som är det LO-förbund som organiserar bageriarbetarna vid arbetsgivarens två fabriker i Malmö och Göteborg. I maj-juni 2009 enades Unionen och Livs om att avtalet för Pågens säljande chaufförer och deras organisationsrätt ska vara hos Livs. Överenskommelsen mellan de två förbunden var en del av ett större utbyte där också säljande chaufförer i branschens andra stora företag, Fazer Bageri, ingår.
Under hösten satte Mikael Hernström och andra förtroendevalda igång en framgångsrik kampanj för att värva medlemmar och få till ett nytt och bättre avtal.
– Gensvaret har varit mycket bra. Vi har hittills fått med drygt 250 säljande chaufförer, bland dem finns också många som tidigare varit oorganiserade. Jag skulle säga att 90-95 procent har gått med i Livs.
Reaktionen på övergången från Unionen till Livs har inte varit lika positiv från arbetsgivarens sida.
– Företaget började bråka om vår fackliga tid. Vi fick lösa det genom att Livs tog på sig halva kostnaden för organisationsarbetet.
Samtidigt som de säljande chaufförernas företroendevalda åkte runt till Pågens 64 depåer, ett arbete som fortfarande pågår, sjösatte företaget en plan på att bilda ett rent säljbolag, Pågen Färskbröd.
– Vi kunde inte se syftet med denna bolagisering. Samtliga fackliga organisationer inom Pågen reserverade sig emot det. Vi uppfattar det som ett försök från företagets sida att undvika att vi tillsammans med bagarna skulle bli starkare.
Pågen Färskbröd beviljades inträde i Svensk Handel som är butikernas arbetsgivarförening och sluter avtal med Handels. Pågens bageri står kvar i Livsmedelsföretagen, Li.
– Här förstår vi inte Handels agerande. De har inte tagit kontakt med oss förtroendevalda för Pågens säljare och frågat vad vi vill. Istället har de bakom vår rygg fått tag på de säljande chaufförernas hemadresser och skickat ett brev till dem, och i det talat om att de tecknat ett avtal med Svensk Handel, som innebär en ettårig förlängning av det lokala säljavtalet som vi vill komma ur. Och så uppmanar de oss att byta fackförbund.
Det är Handels ombudsman, Mikael Segel, som undertecknat brevet till Pågens säljare. Han vill inte ge någon förklaring till förbundets agerande och har bara en kommentar.
– Frågan ligger nu hos LOs styrelse som ska snabbutreda vilket förbund som har avtals- och organisationsrätten. Vi kommer att acceptera det beslut som LO-styrelsen fattar och vi hoppas att alla andra också gör det, säger Mikael Segel.

Begär hängavtal
Livs förbundsombudsman Thomas Henriksson är minst sagt lite förvånad över Handels agerande. Han kan inte förstå varför förbundet inte tagit kontakt med Livs.
– Det är ju inte mer än 15 meter mellan våra båda förbundskontor i Stockholm.
Han fortsätter:
– Om vi har majoriteten av de säljande chaufförerna med oss kommer vi att begära hängavtal med Pågen Färskbröd. Det innebär att det blir Livs kollektivavtal som gäller, oavsett vilket beslut som fattas i LOs styrelse.