Livs besöker de företag som har kollektivavtal men saknar fackklubb ett par gånger om året. Anna-Lena Claesson Gustafsson, lokalombudsman på Livs region Väst har länge haft kontakt med Liba Bröd och har varit där och förhandlat.

Anna- Lena beskriver ett öppet företag med en neutral inställning till facket. Dilemmat är att göra sig förstådd och att förstå de anställda eftersom de flesta kommer från arabisktalande länder i Mellanöstern och inte kan svenska. Att ta med en tolk är ingen optimal lösning för att överkomma språkförbistringen.
–Tolken kan översätta mellan svenska och arabiska men saknar kunskap om det fackliga arbetet. Det blir inte bra.

Moez Hassan, regionalt förtroendevald från Livs som har sin anställning på Dafgård har besökt Liba Bröd under hösten. Moez kommer från Tunisien och talar flytande arabiska.
– Det var en stor fördel. Jag fick massor av frågor som ”Vad är facket?” och ”Varför ska man vara med i facket?”. Det kändes verkligen bra att kunna förklara hur vi driver deras frågor, säger Moez som redan planerat in ett nytt besök på Liba Bröd.
Anna Rehnberg