– De allra flesta klimatkraven som WWF anger som exempel är något vi inom Svensk Fågel redan lever upp till idag och som vi har gjort sedan flera år tillbaka, säger Jenny Andersson, kycklingbonde och ordförande i branschorganisationen Svensk Fågel. 

I förra numret av Mål & Medel skrev vi om att svensk kyckling hamnat på WWF:s röda lista. Vilket flera andra medier också gjorde. När det blev känt för branschorganisationen Svensk Fågel reagerade de. 

”Svensk kyckling ligger redan idag under det gränsvärde som WWF sätter som krav”, skriver Svensk Fågel på sin hemsida.

Men Världsnaturfonden WWF hävdar att det är flera hållbarhetsaspekter att ta hänsyn till för att få grönt ljus. 

”Vår guide tar upp fem olika hållbarhetsparametrar när det gäller animalieproduktion. Vi har i år vässat kriteriet för klimatet och djurvälfärd. Därmed har svensk kyckling fått rött ljus, Svenskt Sigill klimatcertifierad kyckling gult ljus och den Kravmärkta grönt ljus”, skriver Världsnaturfonden WWF generalsekreterare, Gustaf Lind och Anna Richert, senior matexpert på WWF, i en debattartikel i Göteborgs Posten. 

Men Svensk Fågel slår ifrån. 

”De studier som WWF baserar sitt ställningstagande på är dels gamla, dels utländska och går inte att överföra till svenska förhållanden”, menar Maria Donis, vd Svensk Fågel och Jenny Andersson i ett uttalande. 

Men att det skulle vara gamla data man bygger sin rödlistning på håller inte WWF med om. 

”Anledningen till den högre siffran i vår bedömning handlar inte om att vi har gamla data utan att vi på inrådan av forskare inkluderar viktiga faktorer som markkol, transporter och energiåtgång för hela livsmedelskedjan fram till butiken samt förpackningar. Det är nödvändigt för att minska klimatutsläppen och hela livsmedelskedjan bör inkluderas. Denna förändring gäller alla köttslag i guiden, inte bara för kycklingen” skriver Gustaf Lind och Anna Richert. 

Svensk Fågel tycker att det är olyckligt att inte WWF bjudit in dem till en dialog innan köttguiden publicerades. Men WWF menar att de, precis som andra aktörer i livsmedelskedjan, fick en inbjudan till ett seminarium om resultaten i guiden, en vecka innan publicering.